PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNE

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
19/06/2023 20/06/2023 21/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 24/06/2023 25/06/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 29/06/2023 30/06/2023 01/07/2022 02/07/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 04 września 2023 do 17 września 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
04/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 07/09/2023 08/09/2022 09/09/2023 10/09/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 16/09/2023 17/09/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Administracja podatkowa (3 ECTS) dr Tomasz Sowiński 26/03/2023 19:20 s. 1039   egzamin "zerowy"
23/06/2023 17:30 s. 1033   egzamin podstawowy
15/09/2023 17:00 s. 1033   egzamin poprawkowy
Finanse publiczne (4 ECTS) dr Patryk Kaczmarek 10/06/2023 13:00 s. 1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo cywilne (6 ECTS) dr Izabela Adrych-Brzezińska 14/05/2023 10:15 s. 1033   egzamin "zerowy"
27/06/2023 17:00 s. 1033   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Rachunkowość (5 ECTS) dr Monika Mazurowska 1/07/2023 9:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Rachunkowość (ćwiczenia) mgr Beata Kotowska 10/06/2023 15:15 Aud. A   zaliczenie ćwiczeń
Teoria podatku i opodatkowania (3 ECTS) dr Anna Drywa 24/06/2023 10:00 s. 4021   egzamin podstawowy
7/09/2023   17:00

s. 2002

s. 1033 

  egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Analiza finansowa (2 ECTS) dr Bartłomiej Gabriel

28/06/2023

1/07/2023

18:00

12:30

s. 1039

Aud. C

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Finanse przedsiębiorstw (2 ECTS) dr Kamila Stańczak-Strumiłło 26/06/2023 18:00 s. 1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo przedsiębiorców (5 ECTS)

dr Grzegorz Sikorski

26/06/2023

24/06/2023

12:00 Aud. C   egzamin podstawowy

15/09/2023

16/09/2023

12:00 s. 1039   egzamin poprawkowy
Prawo zobowiązań podatkowych (4 ECTS) dr Rafał Mroczkowski         egzamin "zerowy"
25/06/2023 10:00

s. 4021

(Quizizz)

  egzamin podstawowy
17/09/2023 10:00 pok. 3008   egzamin poprawkowy

Ubezpieczenia gospodarcze (1 ECTS)

dr Piotr Pisarewicz         egzamin "zerowy"

 23/06/2023

20/06/2023

17:45 

 Aud. C

Aud. A

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

A/220/21B2C1 (2 ECTS)

mgr Marta Nazaruk 17/06/2023 10:00 s. 2014   egzamin "zerowy"
A/220/21A2B1 (2 ECTS)

mgr Alina Mazurkiewicz

18/06/2023 11:00 s. 2003    

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (studia niestacjonarne)

III rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Analiza podatkowa (5 ECTS)

dr Rafał Mroczkowski;

dr Sebastian Susmarski

24.06.2023 11:00 Quizizz   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny (2 ECTS) dr Małgorzata Siemionek-Ruskań 20/06/2023 19:00 s. 1033   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Postępowania podatkowe i administracyjnosądowe (4 ECTS)

dr Krzysztof Kaszubowski;

dr Damian Cyman

     

 

egzamin podstawowy
     

 

egzamin poprawkowy
Rynki finansowe (5 ECTS) dr Adam Barembruch 19/06/2023 20:00 s. 1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Zarządzanie ryzykiem (2 ECTS) dr Małgorzata Siemionek-Ruskań 21/06/2023 20:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Styczeń 2023 - 10:50; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Wrzesień 2023 - 11:58; osoba wprowadzająca: Anna Okoń