PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNE

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
19/06/2023 20/06/2023 21/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 24/06/2023 25/06/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 29/06/2023 30/06/2023 01/07/2022 02/07/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 04 września 2023 do 17 września 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
04/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 07/09/2023 08/09/2022 09/09/2023 10/09/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 16/09/2023 17/09/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Ordynacja podatkowa (5 ECTS) dr Łukasz Karczyński 24/06/2023 9:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo spółek handlowych (3 ECTS) dr hab. Bartłomiej Gliniecki, profesor UG 2/07/2023 13:00 Aud. C   egzamin podstawowy
9/09/2023 10:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Rachunek kosztów (4 ECTS) dr Michał Chalastra 1/07/2023 10:00 AULA   egzamin podstawowy
16/09/2023 9:00 s. 204 - Wydział Zarządzania   egzamin poprawkowy
Ubezpieczenia społeczne (2 ECTS) dr Piotr Pisarewicz

23/06/2023

20/06/2023

17:00

Aud. C

Aud. A

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Wykonywanie i kontrola zobowiązań podatkowych (2 ECTS) dr Przemysław Panfil 25/06/2023 13:00 AULA   egzamin podstawowy
 8/09/2023 18:00  Aud. C   egzamin poprawkowy
Język angielski A/175/22 B1B2 (2 ECTS) mgr Ewa Mrozek 10/06/2023 8:00

s. 1033

Aud. B

  egzamin podstawowy
Język angielski A/176/22 B2C1 (2 ECTS) mgr Iwona Kurecka

24/06/2023

10/06/2023

9:00 s. 3065   egzamin podstawowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Analiza podatkowa i planowanie podatkowe (5 ECTS)

dr Rafał Mroczkowski;

dr Sebastian Susmarski

24/06/2023 10:00 Quizizz   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Postępowanie przed sądami administracyjnymi (4 ECTS) dr Krzysztof Kaszubowski 21/06/2023 17:00 p. 3024   egzamin podstawowy
7/09/2023 17:00 p. 3024   egzamin poprawkowy
Prawo celne i dewizowe (2 ECTS) dr Maciej Mikliński 23.06.2023 17:00 s. 1039   egzamin podstawowy
15.09.2023 17:00 s. 1039   egzamin poprawkowy
Prawo karne skarbowe (2 ECTS) dr Tomasz Kanty  30/06/2023

 9:00

 s. 3069 lub zdalnie (rezerwacja telefoniczna: 600079740)   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Styczeń 2023 - 11:13; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: środa, 30. Sierpień 2023 - 11:38; osoba wprowadzająca: Anna Okoń