PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne ZAOCZNE

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
19/06/2023 20/06/2023 21/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 24/06/2023 25/06/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 29/06/2023 30/06/2023 01/07/2022 02/07/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 04 września 2023 do 17 września 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
04/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 07/09/2023 08/09/2022 09/09/2023 10/09/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 16/09/2023 17/09/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

I rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Logika dla prawników (8 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, profesor UG;

dr hab. Maciej Wojciechowski

24.06.2023 11:00 Aud. B   egzamin podstawowy
12/09/2023 17:00

s. 2002

s. 1033

  egzamin poprawkowy
Prawo konstytucyjne (9 ECTS) dr hab. Krzysztof Grajewski, profesor UG

26/06/2023

21/06/2023

16:15

16:00

Aud. B   egzamin podstawowy
16/09/2023 12:15 Aud. C   egzamin poprawkowy
Prawo międzynarodowe publiczne (8 ECTS) dr hab. Katarzyna Łasak, profesor UG 19/06/2023 18:00 Aud. A   egzamin podstawowy
8/09/2023 17:00

Aud. A

s. 1039

  egzamin poprawkowy
Komparatystyka prawnicza (3 ECTS) dr Marcin Michalak 30/06/2023 17:00 AULA   egzamin podstawowy
5/09/2023 17:00 Aud. A   egzamin poprawkowy
Kultury prawne (3 ECTS)

prof. dr hab. Kamil Zeidler

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

dr Dawid Michalski

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

II rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Prawo administracyjne (10 ECTS)

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska    24/06/2023 9:30 AULA   egzamin podstawowy
9/09/2023 9:30 AULA   egzamin poprawkowy

Prawo cywilne II (10 ECTS)

dr Maja Maciejewska-Szałas

19/06/2023

21/06/2023

17:00

Aud. B

AULA

  egzamin podstawowy
4/09/2023 17:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Prawo karne procesowe (10 ECTS)

dr Piotr Rogoziński

1/07/2023 9:00 Aud. B   egzamin podstawowy
17/09/2023 9:00 Aud. A   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

III rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Postępowanie cywilne (10 ECTS)

dr hab. Anna Machnikowska, profesor UG;

dr Grzegorz Julke;

dr Jarosław Świeczkowski   

19/06/2023 17:00 AULA   egzamin podstawowy
15/09/2023 17:00 AULA  

egzamin poprawkowy

12/10/2023 17:00 s. 1033    
Prawo finansowe (10 ECTS)

dr Łukasz Karczyński;

dr Przemysław Panfil   

25/06/2023 12:00 AULA   egzamin podstawowy
9/09/2023 10:00 Aud. B   egzamin poprawkowy

Prawo gospodarcze publiczne i ochrony środowiska (8 ECTS)

prof. dr hab. Andrzej Powałowski;

dr hab. Diana Trzcińska, profesor UG

2/07/2023 9:00 AULA   egzamin podstawowy
4/09/2023 17:00 Aud. A   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

IV rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Podstawy ekonomii (4 ECTS)

dr Przemysław Panfil 25/06/2023 11:00 AULA   egzamin podstawowy
9/09/2023 11:00 Aud. B   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo podatkowe (4 ECTS)

dr Łukasz Karczyński

1/07/2023 9:00 s. 1033   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

dr Maciej Zejda

18/06/2023

12:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo własności przemysłowej (4 ECTS)

dr Krzysztof Czub 24/06/2023 10:30 Aud. C   egzamin podstawowy
12/09/2023 11:40 p. 4042 ustny egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminologia i wiktymologia (4 ECTS)

dr hab. Wojciech Zalewski, profesor UG 25/06/2023 11:00 p. 3077   egzamin podstawowy
18/09/2023 11:00 p. 3077   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka (4 ECTS)

dr Anna Podolska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich (4 ECTS)

dr Wioletta Niemiec         egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
30/04/2023 14:15 s. 3044   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne materialne-pozakodeksowe (4 ECTS)

dr Adrian Wrocławski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO DOWODOWE

Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne) (4 ECTS)

 

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor UG;

dr Krzysztof Kaszubowski;

dr Grzegorz Julke

20/06/2023 18:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO KRYMINALNE

Prawo kryminalne państw obcych  (4 ECTS)

dr Tomasz Snarski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Statystyka kryminalna - PRAWO KRYMINALNE (Specjalizacja dodatkowa – PZ4 - 8 semestr) (1 ECTS)

dr Krzysztof Stasiak 30/04/2023 15:00 s. 1039   zaliczenie na ocenę

 

 Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 12 kwietnia 2023 do 23 kwietnia2023

    ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
    12/04/2023 13/04/2023 14/04/2023 15/04/2023 16/04/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 22/04/2022 13/04/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 24 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 28/04/2022 29/04/2023 30/04/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

V rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 12 kwietnia 2023 do 23 kwietnia 2023)

(sesja poprawkowa od 24 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo handlowe (6 ECTS)

dr hab. Arkadiusz Wowerka, profesor UG 23/04/2023 11:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo procesowe  (6 ECTS)

dr Dominika Mróz-Szarmach   

13/04/2023

14/04/2023

18:30

s. 4021

Aud. B

  egzamin podstawowy
26/04/2023 18:30 s. 4021   egzamin "przywrócony"
26/04/2023 18:30 s. 4021   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (6 ECTS) 

dr Jarosław Świeczkowski 17/04/2023 17:00 Aud. C   egzamin podstawowy
24/04/2023 12:00 Aud. C   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr hab. Paweł Sut;

dr Anna Podolska

12/04/2023 18:00 Aud. B   egzamin podstawowy
29/04/2023 14:30 s. 3065   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Europejskie prawo karne (6 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, profesor UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminalistyka (6 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich (6 ECTS)

dr Wioletta Niemiec

25/03/2023 15:00 s. 3065   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
27/04/2023 19:00 Zakład Kryminalistyki   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr hab. Paweł Sut;

dr Anna Podolska

12/04/2023 18:00 Aud. B   egzamin podstawowy
29/04/2023 14:30 s. 3065   egzamin poprawkowy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Styczeń 2023 - 12:46; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: piątek, 6. Październik 2023 - 10:25; osoba wprowadzająca: Liliana Morawska