PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

19/06/2023

20/06/2023

21/06/2023

22/06/2023

23/06/2023

24/06/2023

25/06/2023

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

26/06/2023

27/06/2023

28/06/2023

29/06/2023

30/06/2023

01/07/2022

02/07/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 04 września 2023 do 17 września 2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

04/09/2023

05/09/2023

06/09/2023

07/09/2023

08/09/2022

09/09/2023

10/09/2023

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

11/09/2023

12/09/2023

13/09/2023

14/09/2023

15/09/2023

16/09/2023

17/09/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.
3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.
4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

I rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Logika dla prawników (8 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG;

dr hab. Maciej Wojciechowski

19/06/2023

12:00

Aud. A

Aud. B

 

egzamin podstawowy

12/09/2023

17:00

s. 2002

s. 1033

 

egzamin poprawkowy

Prawo konstytucyjne (11 ECTS)

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

23/05/2023

 

 

 

 

 

egzamin zerowy

22/06/2023

23/06/2023

9:30 p. 2084

PS101-PS104

PS105-PS108

egzamin podstawowy

6/09/2023

10:00

p. 2084

(egz. poprawkowy i przywrócone terminy)

 

egzamin poprawkowy

Prawo międzynarodowe publiczne (8 ECTS)

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

dr Paulina Zajadło-Węglarz

26/06/2023

29/06/2023

11:00

 

AULA

Aud. B

 

 

egzamin podstawowy

8/09/2023

11:00

Aud. C

 

egzamin poprawkowy

Doktryny prawne (3 ECTS)

dr Maria Lewandowicz

dr hab. Maciej Wojciechowski

dr Jacek Wałdoch

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Komparatystyka prawnicza (3 ECTS) dr Marcin Michalak 30/06/2023 9:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Kultury prawne (3 ECTS)

prof. dr hab. Kamil Zeidler

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

dr Dawid Michalski

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

II rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Prawo cywilne II (10 ECTS) 

dr Maja Maciejewska- Szałas

dr Izabela Adrych-Brzezińska

20.06.2023

19/06/2023

11:00

AULA

 

egzamin podstawowy

4/09/2023

11:00

AULA

 

egzamin poprawkowy

Prawo karne procesowe (10 ECTS)

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

 

22/06/2023

23/06/2023

 

Katedra

ustny

egzamin podstawowy

 

 

 

 

termin przywrócony

13/09/2023

9:00

Katedra

ustny

egzamin poprawkowy

 

 

 

 

termin przywrócony

Prawo administracyjne (10 ECTS)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

dr Paulina Glejt-Uziębło

29/06/2023

9:00

p. 3018

ustny

egzamin podstawowy

8/09/2023

10:00

p. 3018

 ustny

egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

III rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Prawo gospodarcze publiczne i ochrony środowiska (8 ECTS)

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

28/06/2023

12:00

Aud. B

 

egzamin podstawowy

4/09/2023

17:00

Aud. A

 

egzamin poprawkowy

Prawo finansowe (10 ECTS)

dr Przemysław Panfil

dr Łukasz Karczyński

26/06/2023

17:00

15:00

AULA

 

egzamin podstawowy

9/09/2023

10:00

Aud. B

 

egzamin poprawkowy

Postępowanie cywilne (10 ECTS)

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

19/06/2023

15:00

AULA

 

egzamin podstawowy

15/09/2023

15:00

AULA

 

egzamin poprawkowy

12/10/2023

17:00

s. 1033

 

terminy przywrócone

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

IV rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

dr Grzegorz Sikorski

19/06/2023

21/06/2023

12:00

13:00

Aud. B

AULA

 

egzamin podstawowy

15/09/2023

12:00

Aud. B

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo papierów wartościowych (4 ECTS)

dr hab. Małgorzata Balwicka- Szczyrba, prof. UG

19/06/2023

14:00

Aud. A

 

egzamin podstawowy

w godzinach konsultacji

 

 

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo własności intelektualnej (4 ECTS)

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

dr Krzysztof Czub

23/05/2023

18:00

Aud. C

 

egzamin "zerowy"

22/06/2023 12:00 Aud. C   egzamin podstawowy

 

 

 

 

 egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo handlowe (4 ECTS)

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG 27/06/2023 15:00 s. 1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Podstawy ekonomii (4 ECTS)

dr Przemysław Panfil

26/06/2023

14:00

AULA

 

egzamin podstawowy

9/09/2023

11:00

Aud. B

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo podatkowe (4 ECTS)

dr Łukasz Karczyński

23/06/2023

 8:15

 s. 1033

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

dr Grzegorz Sikorski

 

 

 

 

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo własności przemysłowej (4 ECTS)

dr Krzysztof Czub

22/06/2023

24/06/2023

11:00

10:30

Aud. C   egzamin podstawowy
12/09/2023 11:00 p. 4042 ustny egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminologia i wiktymologia (4 ECTS)

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

21/06/2023

10:30

p. 3077

 

egzamin podstawowy

 18/09/2023

11:00

 p.3077

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka  (4 ECTS)

dr Anna Podolska

 

 

 

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne materialne-pozakodeksowe (4 ECTS)

dr Tomasz Snarski

 

 

 

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich (4 ECTS)

dr Wioletta Niemiec

dr Krzysztof Stasiak

23/05/2023 8:00 Aud. A   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Filozofia państwa i polityki (4 ECTS)

dr hab. Maciej Wojciechowski

dr Maria Lewandowicz
 

 

 

 

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka (4 ECTS)

dr Anna Podolska

 

 

 

 

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Zarządzanie w administracji publicznej (4 ECTS)

dr Katarzyna Szlachetko

13/06/2023 17:00 s. 2014

 

egzamin "zerowy"

21/04/2023

1/07/2023

9:00 Aud. C   egzamin podstawowy

28/04/2023

15/09/2023

9:00

8:00

s. 1039

Aud. C

 

egzamin poprawkowy

Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji (4 ECTS) dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PROCESOWE WARSZTATY PRAWNICZE

Tworzenie umów (4 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, profesor uczelni

dr Mateusz Kosmol

1/06/2023

8:00

Aud. C

 

egzamin zerowy

 

 

 

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Proces inwestycyjno-budowlany (4 ECTS)

dr hab. Anna Machnikowska, profesor uczelni

dr Katarzyna Szlachetko

18/05/2023 9:00 Aud. A

 

egzamin "zerowy"

 2/07/2023 9:00 Aud. C   egzamin podstawowy

 15/09/2023

 9:00

 s. 1039

 

egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWO MEDIÓW

Prawo autorskie i zwalczania nieuczciwej konkurencji (4 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni;

dr Małgorzata Węgrzak

 

 

 

 

egzamin zerowy

 

 

 

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

 

  Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 12 kwietnia 2023 do 23 kwietnia2023

   

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

   

12/04/2023

13/04/2023

14/04/2023

15/04/2023

16/04/2023

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

17/04/2023

18/04/2023

19/04/2023

20/04/2023

21/04/2023

22/04/2022

13/04/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 24 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

24/04/2023

25/04/2023

26/04/2023

27/04/2023

28/04/2022

29/04/2023

30/04/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

V rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 12 kwietnia 2023 do 23 kwietnia 2023)

(sesja poprawkowa od 24 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;
dr Anna Podolska

12/04/2023

17:30

Aud. B

 

egzamin podstawowy

29/04/2023 14:30 s. 3065  

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo handlowe  (6 ECTS)

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

20/04/2023

13:00

s. 4021

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (6 ECTS) 

dr Jarosław Świeczkowski

17/04/2023 15:30 Aud. C  

egzamin podstawowy

24/04/2023 12:00 Aud. C  

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo procesowe (6 ECTS)

dr Dominika Mróz-Szarmach

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

13/04/2023

14/04/2023

17:00

Aud. C

Aud. B

 

egzamin podstawowy

26/04/2023

17:00

s. 4021

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Arbitraż i mediacja (6 ECTS)

dr Grzegorz Julke

       

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony konkurencji (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

13/04/2023

10:00

AULA

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy/przywrócony

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo własności przemysłowej (6 ECTS)

dr Krzysztof Czub

18/04/2023

14:00

s. 1039

 

egzamin podstawowy

25/04/2023

14:00

p. 4042 ustny

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zamówień publicznych (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni;

dr hab. Edvardas Juchnevičius, profesor uczelni

20/04/2023

10:00

AULA

Aud. A

  egzamin podstawowy

 

 

 

  egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Europejskie prawo karne (6 ECTS)

dr hab. Sałwomir Steinborn, prof. UG

14/04/2023

9:00

Aud. A

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminalistyka (6 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak

       

egzamin zerowy

       

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich (6 ECTS)

dr Wioletta Niemiec

dr Krzysztof Stasiak

29/03/2023

14:15

Aud. A

 

egzamin "zerowy"

       

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;
dr Anna Podolska

12/04/2023

17:30

Aud. B

  egzamin podstawowy
29/04/2023 14:30 s. 3065   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych (6 ECTS)

dr Michał Miłosz

18/04/2023

11:00

s. 1039

 

egzamin podstawowy

25/04/2023

16:00

p. 3019

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji (6 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

 

 

 

 

egzamin podstawowy

 

   

   

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO PRAWNA

Prawo zamówień publicznych (6 ECTS)

dr hab. E. Juchnevičius, prof. UG

dr hab. A. Dobaczewska, prof. UG

20/04/2023

10:00

AULA

Aud. A

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - ORAZ PUBLICZNO PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;
dr Anna Podolska

12/04/2023

17:30

Aud. B

 

egzamin podstawowy

29/04/2023 14:30 s. 3065  

egzamin poprawkowy

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Styczeń 2023 - 11:26; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: piątek, 6. Październik 2023 - 10:05; osoba wprowadzająca: Liliana Morawska