fbpx Opłaty za studia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Opłaty za studia

Opłaty za studia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 sierpnia 2020 roku, 13:35

Zarządzenie nr 58/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

 

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021


Zarządzenie nr 46/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 52/R/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019

 

Wysokość Opłat kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 39/R/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018

 

Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych w UG w roku akademickim 2017/2018

Opłaty za prowadzenie studiów w języku obcym dla studentów przyjętych w UG w roku akademickim 2017/2018

dodatkowe opłaty za świadczone usługi

opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktorankich


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 54/R/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/R/16 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017

 

Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych w UG w roku akademickim 2016-2017

Dodatkowe opłaty za świadczone usługi edukacyjne w UG w roku akademickim 2016-2017 na studiach doktoranckich


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 22/R/15 z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016

 

OPŁATY w roku akademickim 2015/16: 1) za kształcenie na studiach niestacjonarnych, 2) związane z prowadzeniem studiów w języku obcym, 3) opłaty dodatkowe, 4) za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich.


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 25/R/14 z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015

 

TEKST JEDNOLITY z 1.10.2014r: Opłaty za kształcenie na studiach oraz opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez UG w roku akademickim 2014/15

OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY  PŁATNOŚCI
ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM (terminy opłat za zajęcia dydaktyczne)


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 55/R/13 z dnia 07 czerwca 2013 roku

w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014

 

Tabela opłat

UWAGA:  Zmiany opłat dla Prawo jednolite niestacjonarne dla II-V rok