fbpx ADMINISTRACJA II stopnia (megisterskie) - STACJONARNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

ADMINISTRACJA II stopnia (megisterskie) - STACJONARNA

ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 października 2020 roku, 13:55

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

 

Plan zajęć dla studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.

 

Zarządzenie nr 113/R/20

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2020 roku

zmieniające zarządzenie nr 36/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021
Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 30 września 2020 roku 

 

Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)

 01.10.2020

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

18.01.2021 – 31.01.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

 Semestr letni (22.02.2021 – 30.09.2021)**

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

22.02.2021 – 13.06.2021

Zajęcia dydaktyczne

02.04.2021 – 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

19.03.2021

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

14.06.2021 – 27.06.2021

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

28.06.2021 – 30.09.2021

Przerwa wakacyjna

06.09.2021 – 19.09.2021

Letnia sesja poprawkowa

 


 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

UWAGA: Zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczynają się w dniu 5/10/2020

 


ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna

1 rok

aktualizacja: 06/10/2020; godz.: 11:01 (doplanowane WdW)

ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna

2 rok

aktualizacja: 28/09/2020; godz.: 10:04

 

ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku, 8:44