fbpx CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie) - STACJONARNE | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie) - STACJONARNE

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 listopada 2020 roku, 11:13

Plan zajęć dla studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.

The timetable for studies conducted at the faculty is defined by the dean and made known to students on the faculty's website, via the ICT system or in the usual manner, not later than 7 days before the beginning of the semester. Changes in the timetable can only be made with the consent of the dean.

 

Logotyp

kierunek objęty PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

 

Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)

 01.10.2020

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

18.01.2021 – 31.01.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

 

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

SEMESTR ZIMOWY (winter semester) 2020/2021

 

UWAGA: Zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczynają się w dniu 5/10/2020

 

NOTE: Classes at full-time studies start on 5/10/2020

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree)

stacjonarna (stationary)

1 rok (1 year)

aktualizacja (update): 27/10/2020; godz.: 09:00 (dot. WdW)

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree)

stacjonarna (stationary)

2 rok (2 year)

aktualizacja (update): 17/11/2020; godz.: 11:00 (dodana data ćwiczenia ABC of Law)