fbpx PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne WIECZOROWE | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne WIECZOROWE

PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne WIECZOROWE

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 października 2020 roku, 10:31

Plan zajęć dla studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.

 


 

Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)

1.10.2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

18.01.2021 – 31.01.2021 Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.REGULAMIN STUDIÓW UG

 

UWAGA: Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 5/10/2020.

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021


PRAWO jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

1 rok

aktualizacja: 07/10/2020; godz.: 10:24

zmiana prowadzącego: PW102 na prośbę studentów (za zgodą Dziekana)

PRAWO jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

2 rok

aktualizacja: 18/09/2020; godz.: 07:18

PRAWO jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

3 rok

aktualizacja: 18/09/2020; godz.: 07:18

PRAWO jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

4 rok

aktualizacja: 06/10/2020; godz.: 13:15

zmiana prowadzącego: Etyka prawnicza

PRAWO jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

5 rok

aktualizacja: 21/10/2020; godz.: 10:28

zmiana: korekta dat dr M. Łągiewska