fbpx UBEZPIECZENIA II stopnia (magisterskie) - studia interdyscyplinarne - NIESTACJONARNE | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

UBEZPIECZENIA II stopnia (magisterskie) - studia interdyscyplinarne - NIESTACJONARNE

UBEZPIECZENIA II stopnia (magisterskie) - studia interdyscyplinarne - NIESTACJONARNE

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 listopada 2020 roku, 6:33

Plan zajęć dla studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.

 

Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)*

01.10.2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021


UBEZPIECZENIA II stopnia niestacjonarne

studia interdyscyplinarne

1 rok

(zajęcia na WPiA)


UBEZPIECZENIA II stopnia niestacjonarne

studia interdyscyplinarne

1 rok

(zajęcia na WZ)

aktualizacja: 2/11/2020; godz.: 08:52