fbpx EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW II stopnia (magisterskie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW II stopnia (magisterskie)

EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW II stopnia (magisterskie)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 września 2018 roku, 12:03
                                                                      European and International Business Law
                                                                               I ROK (first year of study)
                                                                            spring semester 2017/2018
                                                                 sesja podstawowa 9/06/2018 - 29/06/2018
                                                                sesja poprawkowa 3/09/2018 - 16/09/2018
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Global Environmental Law (Globalne prawo ochrony środowiska) prof. dr hab. J. Ciechanowicz-McLean         termin podstawowy
10.09.2018 16.00 p. 3001   termin poprawkowy
W.T.O. Law (Prawo Światowej Organizacji Handlu)

prof. dr hab. J. Ciechanowicz-McLean;

dr Maciej Nyka

        termin podstawowy
10.09.2018 16.00 p. 3001   termin poprawkowy
Shipping law and carriage of goods (Prawo żeglugi morskiej i przewóz ładunku) dr Justyna Nawrot

26.05.2018

 

17.06.2018

10.00

 

10.00

s. 3025

 

Aud. C

termin zerowy

 

termin podstawowy

termin podstawowy
10.09.2018 12:45 – 13:30 p. 4064   termin poprawkowy

Ship managament and maritime administration (Zarządzanie statkiem i administracja morska)

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG 29.04.2018 15.15 s. 4021   termin podstawowy
        termin poprawkowy

Maritime insurance law and claims handling (Prawo ubezpieczeń morskich i dochodzenie roszczeń)

dr Magdalena Adamowicz         termin podstawowy
        termin poprawkowy