fbpx PRAWO jednolite | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

PRAWO jednolite

PRAWO jednolite

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 października 2018 roku, 11:08
                                                                            PRAWO NIESTACJONARNE
                                                                                     I ROK
                                                               
                                                                            semestr letni 2017/2018
                                                                 sesja podstawowa 9/06/2018 - 29/06/2018
                                                                sesja poprawkowa 3/09/2018 - 16/09/2018
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Logika dla prawników dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG 9.06.2018 12.00 Aula   termin podstawowy
7.09.2018 17.00 Aud. C   termin poprawkowy
Prawo konstytucyjne dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG 23.06.2018 13.00 Aud. B nazwiska od A-L termin podstawowy
14.15 nazwiska od Ł-Ż
8.09.2018 13.00 Aud. B nazwiska od A-L termin poprawkowy, przywrócony
14.15 nazwiska od Ł-Ż
26.09.2018 16.00 p. 3028 egzamin ustny

termin poprawkowy dla osób, które miały przywrócony termin podstawowy i przysługuje im termin poprawkowy

oraz

termin przywrócony poprawkowy

Prawo międzynarodowe publiczne dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG 18.06.2018 17.00 Aula

forma egzaminu: pisemny

termin podstawowy
10.09.2018 17.00 Aud. A forma egzaminu: pisemny termin poprawkowy
Prawo rzymskie dr Bartosz Szolc-Nartowski 24.06.2018 11.00 Aud. B   termin podstawowy

15.09.2018

16/09/2018

11.00

11:00

Aud. C

Aud.C

  termin poprawkowy
15.10.2018 15.30 s. 4028   terminy przywrócone

 

                                                                            PRAWO NIESTACJONARNE
                                                                                     II ROK
                                                                
                                                                            semestr letni 2017/2018
                                                                 sesja podstawowa 9/06/2018 - 29/06/2018
                                                                sesja poprawkowa 3/09/2018 - 16/09/2018
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Prawo administracyjne dr Dominika Tykwińska-Rutkowska 10.06.2018 10.45 Aud. B  

termin podstawowy

8.09.2018

9/09/2018

10.45

14:00

Aud. A

AULA

 

termin poprawkowy

21.09.2018 12.30 p. 3021  

termin poprawkowy

dla przywróconych

Prawo cywilne II dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG 16.06.2018

11.15

15.00

Aula   termin podstawowy
14.09.2018 17.00 Aud. B  

termin poprawkowy

19.10.2018

17.30

17.00

s. 4036 termin poprawkowy termin poprawkowy
Prawo karne procesowe

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

9.06.2018 10.00 Aula   termin podstawowy
10.09.2018 18.00 Aula   termin poprawkowy
8.10.2018 17.00 p. 3068   termin przywrócony

 

                                                                            PRAWO NIESTACJONARNE
                                                                                     III ROK
                                                               
                                                                            semestr letni 2017/2018
                                                                 sesja podstawowa 9/06/2018 - 29/06/2018
                                                                sesja poprawkowa 3/09/2018 - 16/09/2018
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Postępowanie cywilne dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG 14.06.2018 17.00 Aula

 

termin podstawowy
6.09.2018 17.00 Aud. A

 

termin poprawkowy
11.10.2018 17.00 s. 4021  

termin poprawkowy dla osób, które miały przywrócony termin podstawowy i przysługuje im termin poprawkowy

oraz

termin przywrócony poprawkowy

Prawo finansowe dr hab. Edvardas Juchnevicius

9.06.2018

16.00 Aud. A   termin podstawowy

3.09.2018

17.30 s. 4021   termin poprawkowy
Prawo gospodarcze publiczne i ochrony środowiska

dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG;

dr Maciej Nyka

 

17.06.2018

23.06.2018

14.00

9.00

Aula

Aula

  termin podstawowy
10/09/2018 18:00 Aud. B  

termin poprawkowy

 

                                                                            PRAWO NIESTACJONARNE
                                                                                     IV ROK
                                                                
                                                                            semestr letni 2017/2018
                                                                 sesja podstawowa 9/06/2018 - 29/06/2018
                                                                sesja poprawkowa 3/09/2018 - 16/09/2018
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Uwagi  
Prawo umów gospodarczych

dr Bartłomiej Gliniecki;

dr Grzegorz Sikorski

9.06.2018 10.00 Aud. A termin podstawowy specjalizacja CYWILNO- PRAWNA
9.09.2018 10.00 s. 4021 termin poprawkowy
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne dr Jarosław Świeczkowski

termin podstawowy - poniedziałki w czasie konsultacji w godz. 8.30-9.30 - egzamin ustny

termin podstawowy

3.09.2018

9.00 s. 1039 termin poprawkowy
8.10.2018 8.00 s. 4021 termin poprawkowy dla osób, które miały przywrócony termin podstawowy i przysługuje im termin poprawkowy oraz termin przywrócony poprawkowy
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

17.06.2018

11.00 s. 1039 termin podstawowy

4.09.2018

17.30 s. 4056 termin poprawkowy
28.09.2018 17.00 p. 4005

termin przywrócony

Prawo umów gospodarczych

dr Bartłomiej Gliniecki;

dr Grzegorz Sikorski

9.06.2018 10.00 Aud. A termin podstawowy specjalizacja GOSPODARCZO- FINANSOWA
9.09.2018 10.00 s. 4021 termin poprawkowy

Podstawy ekonomii

dr Przemysław Panfil

16.06.2018

10.00

Aud. A

s. 1039

termin podstawowy

8.09.2018

10.00 s. 4021 termin poprawkowy
Prawo podatkowe dr Łukasz Karczyński

23.06.2018

11.00

9.00

Aula

Aud. C

termin podstawowy

termin poprawkowy- na konsultacjach w trakcie sesji poprawkowej (ustnie lub pisemnie, do wyboru)

termin poprawkowy
Prawo karne materialne-pozakodeksowe

dr Paweł Petasz;

dr Jacek Potulski

      termin podstawowy specjalizacja KARNO- PRAWNA
10.09.2018 9.00 p. 3054 termin poprawkowy
Kryminologia i wiktymologia dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

23.06.2018

10.00 Aud. A termin podstawowy

8.09.2018

12.00 p. 2085 termin poprawkowy
Ochrona praw człowieka dr Anna Podolska

16.06.2018

9.00 s. 4021 termin podstawowy

3.09.2018

18.00 s. 3065 termin poprawkowy
Prawo rynku finansowego dr Grzegorz Sikorski 10.06.2018 16.00 s. 4056 egzamin specjalizacja dodatkowa
Zasady ładu korporacyjnego dr Bartłomiej Gliniecki; 9.06.2018 12.00

Aud. A

termin podstawowy

zaliczenie na ocenę

specjalizacja dodatkowa
9.09.2018 12.00 s. 4021

termin poprawkowy

zaliczenie na ocenę

Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne) dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG 4.06.2018 18.00 Aud. C egzamin specjalizacja dodatkowa
dr Krzysztof Kaszubowski 6.09.2018 12.00-14.00 katedra egzamin poprawkowy z części administracyjnej specjalizacja dodatkowa

 

                                                                            PRAWO NIESTACJONARNE
                                                                                     V ROK
                                                                
                                                                            semestr letni 2017/2018
                                                                 sesja podstawowa 9/04/2018 - 22/04/2018
                                                                sesja poprawkowa 23/04/2018 - 29/04/2018
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Arbitraż i mediacja

dr Grzegorz Julke;

dr Arkadiusz Wowerka

16.04.2018 17.00 Aud. B termin podstawowy specjalizacja CYWILNO- PRAWNA
26.04.2018 16.00 s. 4021 termin poprawkowy
Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne

dr Arkadiusz Wowerka

14/04/2018 16:00 s. 3050 termin podstawowy
21/04/2018 11:00 s. 1027 termin poprawkowy
Prawo własności intelektualnej

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG;

dr Ewelina Kowalska

12/04/2018 17:00 Aud. B termin podstawowy
24.04.2018 17.00 s. 2025 termin poprawkowy
Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej dr Anna Podolska 11/04/2018 17:00 Aud. B termin podstawowy
26.04.2018 15.00 s. 2014 termin poprawkowy
Arbitraż i mediacja

dr Grzegorz Julke;

dr Arkadiusz Wowerka

16.04.2018 17.00 Aud. B termin podstawowy specjalizacja GOSPODARCZO- FINANSOWA
26.04.2018 16.00 s. 4021 termin poprawkowy
Prawo ochrony konkurencji dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG 9/04/2018 16:00 Aud. B termin podstawowy
25.04.2018 16.00 s. 2001 termin poprawkowy
Prawo własności przemysłowej dr Ewelina Kowalska

11/04/2018

12/04/2018

17:00

s. 2001

s. 4021

termin podstawowy
24.04.2018 17.00 s. 2025 termin poprawkowy
Prawo zamówień publicznych

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG;

dr Edvardas Juchnevičius

19/04/2018

17:00

s. 2014

pok. 3003

pok. 3010

(forma egzzaminu:

ustny)

termin podstawowy

26.04.2018

17.00

s. 2014

pok. 3003

pok. 3010

(forma egzzaminu:

ustny)

termin poprawkowy
Europejskie prawo karne dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG 14/04/2018 10:00 Aud. B termin podstawowy specjalizacja KARNO- PRAWNA
24.04.2018 19.30 s. 4056 termin poprawkowy
Kryminalistyka dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

9.04.2018

7.04.2018

17.00

13.00

Aud. C

s. 3053

termin podstawowy
23.04.2018 17.00 p. 3068 termin poprawkowy
Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich

dr Maciej Fingas;

dr Ryszard Skarbek

15/04/2018 10:00 Aud. A termin podstawowy
27.04.2018 19.00 p. 3070 termin poprawkowy
Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej dr Anna Podolska 11/04/2018 17:00 Aud. B termin podstawowy
26.04.2018 15.00 s. 2014 termin poprawkowy
Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych dr Michał Miłosz 14/04/2018 9:00 s. 3041 termin podstawowy specjalizacja PUBLICZNO- PRAWNA
24.04.2018 17.00 p. 3019 termin poprawkowy
Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG 15.04.2018 12.15 s. 1039 termin podstawowy
26.04.2018 17.00 s. 3062 termin poprawkowy
Sądownictwo międzynarodowe i europejskie

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG;

9/04/2018 15:30 s. 1039 termin podstawowy
23.04.2018 16.00 p. 4051 termin poprawkowy
Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej dr Anna Podolska 11/04/2018 17:00 Aud. B termin podstawowy
26.04.2018 15.00 s. 2014 termin poprawkowy