fbpx EGZAMINY - KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna (zaoczna)) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

EGZAMINY - KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna (zaoczna))

EGZAMINY - KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna (zaoczna))

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 września 2019 roku, 8:12

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019

ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 15.06.2019 16.06.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK
(BOŻE CIAŁO)
PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 22.06.2019 23.06.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019

 

Sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
2.09.2019 3.09.2019 4.09.2019 5.09.2019 6.09.2019 7.09.2019 8.09.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
9.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 14.09.2019 15.09.2019

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna (zaoczna))

specjalność KRYMINALISTYCZNA

I rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Medycyna sądowa dr hab. n. med. Zbigniew Jankowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Nowe tendencje w kryminalistyce dr Magdalena Kasprzak 16/06/2019 11:15 Aud. B   egzamin podstawowy
8/09/2019 11:15 Aud. A   egzamin poprawkowy
Metodologia pracy technika
kryminalistycznego

mł. ins. Janusz Skosolas

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Ujawnianie śladów i dowodów
przestępstw

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Matematki, Fizyki i Informatyki

część bilogiczna: 22/06/2019 10:00 s. 4021   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Mechanoskopia i fizyczne metody
badania śladów
dr Anna Synak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami chemicznymi

prof. UG, prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

dr Paweł Niedziałkowski

15/06/2019 10:00-12:00 D2 na Wydziale Chemii UG   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Profilowanie kryminalistyczne

mgr Łukasz Wroński

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna (zaoczna))

specjalność KRYMINOLOGICZNA

I rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Psychologia agresji dr Dagmara Budnik-Przybylska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Nowe trendy w kryminologii i
wiktymologii
dr Stanisław Cora         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Międzynarodowe i europejskie
prawo karne

dr hab. Karolina Wierczyńska

1/06/02019

9:30 AULA zgoda Dziekana na termin przed sesją egzamin podstawowy
15/06/2019 10:00 s. 1027   egzamin podstawowy przywrócony oraz poprawkowy
8/09/2019 10:00 s. 1033   egzamin poprawkowy
Psychiatria sądowa

dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Socjologia kryminalna dr Daniel Wicenty 15/06/2019 16:00 Aud. B   egzamin podstawowy
7/09/2019 10:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Biologia kryminalna dr Wojciech Glac         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Filozofia prawa karnego dr Paweł Petasz         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna (zaoczna))

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami
biologicznymi

prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska

dr hab. Monika Badura

dr Elżbieta Kaczorowska

dr Marcelina Malinowska

dr Marcin Górniak

        egzamin podstawowy
17/06/2019 (część biologiczna) 18:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Przestępczość przeciwko środowisku

dr hab. Hanna Margońska

dr hab. Maciej Nyka

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

2/06/2019 15:00 AULA zgoda Dziekana na termin przed sesją egzamin podstawowy
13/09/2019 18:30 Aud. A   egzamin poprawkowy
Przestępczość komunikacyjna

dr Tomasz Kanty

mgr inż. Ryszard Walencik

16/06/2019 13:00 Aud. C   egzamin podstawowy
13/09/2019 17:30 s. 1033   egzamin poprawkowy
Przestępczość seksualna

dr Tomasz Snarski

dr Wojciech Glac

15/06/2019 17:00 AULA   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna (zaoczna))

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Zapobieganie i zwalczanie
przestępczości
dr Krzysztof Stasiak 4/05/2019 15:15 s. 3041 zgoda Dziekana na termin przed sesją zaliczenie na ocenę
7/09/2019 18:00 s. 1033   zaliczenie na ocenę
Terapia nieletnich sprawców
przestępstw
prof. UG, dr Justyna Siemionow         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Przestestępczość chuligańska i
stadionowa

dr Łukasz Cora

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Sprawiedliwość naprawcza prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski         egzamin podstawowy
19/06/2019 11:30 p. 3077   egzamin poprawkowy
Teoria i praktyka resocjalizacji

prof. UG, dr hab. Robert Opora

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Komunikacja społeczna a
przestępczość
dr Anna Lusińska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Zarządzanie kryzysowe prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę