fbpx EGZAMINY - PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne)) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

EGZAMINY - PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

EGZAMINY - PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 października 2019 roku, 19:29

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019

ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 15.06.2019 16.06.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK
(BOŻE CIAŁO)
PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 22.06.2019 23.06.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019

 

Sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
2.09.2019 3.09.2019 4.09.2019 5.09.2019 6.09.2019 7.09.2019 8.09.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
9.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 14.09.2019 15.09.2019

 

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

I rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo rzymskie dr Bartosz Szolc-Nartowski 16/06/2019 12:00 AULA   egzamin podstawowy
14/09/2019 9:00 Aud. A   egzamin poprawkowy
Logika dla prawników prof. UG, dr hab. Oktawian Nawrot* 22/06/2019 12:00 AULA   egzamin podstawowy
13.09.2019 17.00 Aula   egzamin poprawkowy
30/09/2019 18:00 AULA   termin dla studentów posiadających zgodę Dziekana na przedłużenie sesji
Prawo konstytucyjne prof. UG, dr hab. Krzysztof Grajewski 15/06/2019 13:30 Aud. B   egzamin podstawowy
10/09/2019 17:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Prawo międzynarodowe publiczne dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG 25/05/2019 17:00 AULA zgoda Dziekana na termin przed sesją egzaminacyjną egzamin podstawowy
15/09/2019 17:00 Aud. C   egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

II rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo cywilne II dr Maja Maciejewska-Szałas 16/06/2019 10:00 AULA   egzamin podstawowy
8.09.2019 10.00 Aula   egzamin poprawkowy
6/10/2019 9:45 s. 4056   przywrócone terminy
Egzamin poprawkowy oraz poprawkowy przywrócony z przedmiotu prawo cywilne II odbędzie się w dniu 14 października (poniedziałek) o godz. 19.00 w sali 4031 (prawo niestacjonarne, II rok).
Prawo karne procesowe dr Piotr Rogoziński 22/06/2019 10:00 AULA   egzamin podstawowy
7/09/2019 10:00

Aud. A

AULA

 

egzamin poprawkowy

+ przywrócony termin podstawowy

21/09/2019 10:00 Aud. B   przywrócony termin poprawkowy
Prawo administracyjne prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski 15/06/2019 11:00 Katedra (ustny)   egzamin podstawowy
4/07/2019 12:00 p. 3018   przywrócone terminy
2/09/2019 15:00

Katedra

(ustny)

  egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

III rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo gospodarcze publiczne i ochrony środowiska prof. dr hab. Andrzej Powałowski
dr Maciej Nyka
17/06/2019 18:00 AULA   egzamin podstawowy
11/09/2019 17:00 AULA   egzamin poprawkowy
Prawo finansowe prof. UG, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler 15/06/2019 11:00 AULA   egzamin podstawowy
3/09/2019 18:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
14/10/2019 13:00 pok. 2083   egzamin poprawkowy w terminie przywróconym
Postępowanie cywilne prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska 12/06/2019 17:00 AULA   egzamin podstawowy
2/09/2019 17:00 Aula   egzamin poprawkowy
9/10/2019 16:00 Aud. B   termin dla studentów posiadających zgodę Dziekana na przedłużenie sesji

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

IV rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

dr Jarosław Świeczkowski 15/06/2019 9:00 s. 4021   egzamin podstawowy
3/09/2019 8:30

p. 4025

s. 2025

  egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów gospodarczych

dr Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski
22/06/2019 12:00 Aud. B   egzamin podstawowy
7/09/2019 11:30 s. 1033   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska

28/04/2019

29/06/2019

10:00

10:00

Aud. C

s. 2014

  egzamin podstawowy

7/09/2019

3/09/2019

17:00 s. 1039   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Podstawy ekonomii

dr Przemysław Panfil 16/06/2019 13:00 Aud. A   egzamin podstawowy
8/09/2019 12:00 s. 1039   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo podatkowe

dr Łukasz Karczyński 22/06/2019 9:00 s. 1033   egzamin podstawowy
14/09/2019 10:30 AULA   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo umów gospodarczych

dr Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski
15/06/2019 14:00 Aud. A   egzamin podstawowy
7/09/2019 11:30 s. 1033   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminologia i wiktymologia

prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 15/06/2019 10:00 s. 2002   egzamin podstawowy
12/09/2019 12:30 p. 3077   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka

dr Anna Podolska 18/06/2019 17:15 AULA   egzamin podstawowy

5/09/2019

2/09/2019

9:30

11:00

s. 1033   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne materialne-pozakodeksowe

dr Paweł Petasz
dr Jacek Potulski
        egzamin podstawowy

2/09/2019

5/09/2019

12:00 p. 3054   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Filozofia państwa i polityki

prof. dr hab. Jerzy Zajadło
prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski
17/06/2019 17:00 p. 2005 ustny egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka

dr Anna Podolska 18/06/2019 17:15 AULA   egzamin podstawowy
5/09/2019 9:30 s. 1033   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Zarządzanie w administracji publicznej

dr Katarzyna Szlachetko/dr Tomasz Bojar-Fijałkowski         egzamin podstawowy
9/09/2019 19:00 p. 3017   egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

V rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 8 kwietnia 2019 do 18 kwietnia 2019)

(sesja poprawkowa od 24 kwietnia 2019 do 28 kwietnia 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Arbitraż i mediacja

dr Grzegorz Julke
dr Arkadiusz Wowerka
14/04/2019 14:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne

dr Arkadiusz Wowerka 10/04/2019 12:00 AULA   egzamin podstawowy
27/04/2019 11:00 s. 3035   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo własności intelektualnej

dr Krzysztof Czub 15/04/2019 18:30 s. 2002   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna
dr Anna Podolska
dr Tomasz Snarski
dr Paweł Sut
11/04/2019 17:00 Aud. A   egzamin podstawowy
25/04/2019 12:45 pok. 4050 (ustny) egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Arbitraż i mediacja

dr Grzegorz Julke
dr Arkadiusz Wowerka
14/04/2019 14:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony konkurencji

prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska 8/04/2019 17:00 s.1033   egzamin podstawowy
27/04/2019 17:30 p. 3003   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo własności przemysłowej

dr Krzysztof Czub 15/04/2019 19:00 p. 4034   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zamówień publicznych

prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska
dr hab. Edvardas Juchnevičius
11/04/2019 17:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Europejskie prawo karne

dr hab. Karolina Wierczyńska 13/04/2019 10:00 s. 1039   egzamin podstawowy
27/04/2019 9:30 s. 3035   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminalistyka

dr Wioletta Niemiec 23/03/2019 20:05 s. 3043 zgoda Dziekana na termin przed sesją egzaminacyjną egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich

dr Wioletta Niemiec 24/03/2019 12:15 s. 1039 zgoda Dziekana na termin przed sesją egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna
dr Anna Podolska
dr Tomasz Snarski
dr Paweł Sut
11/04/2019 17:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy