fbpx EGZAMINY - KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

EGZAMINY - KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

EGZAMINY - KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 stycznia 2020 roku, 8:00

Sesja poprawkowa od 01 września 2020 do 13 września 2020

 

WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK
01.09.2020 02.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 05.09.2020 06.09.2020 07.09.2020
WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 12.09.2020 13.09.2020

 

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

I rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 19 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Medycyna sądowa dr hab. n. med. Zbigniew Jankowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Nowe tendencje w kryminalistyce dr Magdalena Kasprzak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Metodologia pracy technika
kryminalistycznego

mł. ins. Janusz Skosolas

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Ujawnianie śladów i dowodów
przestępstw

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Matematki, Fizyki i Informatyki

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Mechanoskopia i fizyczne metody
badania śladów
dr Anna Synak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami chemicznymi

prof. UG, prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

dr Paweł Niedziałkowski

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Profilowanie kryminalistyczne

mgr Łukasz Wroński

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Praca kuratora (KMS1 - 2 semestr - Moduł PENITENCJARNO-KURATORSKI) dr Krzysztof Stasiak         zaliczenie na ocenę

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

I rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 19 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Psychologia agresji dr Dagmara Budnik-Przybylska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Nowe trendy w kryminologii i
wiktymologii
dr Stanisław Cora         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Międzynarodowe i europejskie
prawo karne

dr hab. Karolina Wierczyńska

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychiatria sądowa

dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Socjologia kryminalna dr Daniel Wicenty         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Biologia kryminalna dr Wojciech Glac         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Filozofia prawa karnego

dr Tomasz Snarski

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Praca kuratora (KMS1 - 2 semestr - Moduł PENITENCJARNO-KURATORSKI) dr Krzysztof Stasiak         zaliczenie na ocenę

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 19 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami
biologicznymi

prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska

dr hab. Monika Badura

dr Elżbieta Kaczorowska

dr Marcelina Malinowska

dr Marcin Górniak

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość przeciwko środowisku

dr hab. Hanna Margońska

dr hab. Maciej Nyka

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość komunikacyjna

dr Tomasz Kanty

mgr inż. Ryszard Walencik

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość seksualna

prof. dr hab. Jarosław Warylewski

dr Wojciech Glac

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 19 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Zapobieganie i zwalczanie
przestępczości
dr Krzysztof Stasiak         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Terapia nieletnich sprawców
przestępstw
prof. UG, dr Justyna Siemionow         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Przestestępczość chuligańska i
stadionowa

dr Łukasz Cora

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Sprawiedliwość naprawcza prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Teoria i praktyka resocjalizacji

prof. UG, dr hab. Robert Opora

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Komunikacja społeczna a
przestępczość
dr Anna Lusińska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Zarządzanie kryzysowe prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę

 

   

EGZAMINY - KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 września 2019 roku, 8:12

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019

ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 15.06.2019 16.06.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK
(BOŻE CIAŁO)
PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 22.06.2019 23.06.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019

 

Sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
2.09.2019 3.09.2019 4.09.2019 5.09.2019 6.09.2019 7.09.2019 8.09.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
9.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 14.09.2019 15.09.2019

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

I rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Medycyna sądowa dr hab. n. med. Zbigniew Jankowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Nowe tendencje w kryminalistyce dr Magdalena Kasprzak 17/06/2019 12:15 Aud. B   egzamin podstawowy
2/09/2019 12:15 Aud. A   egzamin poprawkowy
Metodologia pracy technika
kryminalistycznego

mł. ins. Janusz Skosolas

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Ujawnianie śladów i dowodów
przestępstw

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Matematki, Fizyki i Informatyki

Wydział Biologii 17/06/2019 13:30 s. 1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Mechanoskopia i fizyczne metody
badania śladów
dr Anna Synak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami chemicznymi

prof. UG, prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

dr Paweł Niedziałkowski

12/06/2019 11:00-13:00 D2 na Wydziale Chemii UG   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Profilowanie kryminalistyczne

mgr Łukasz Wroński

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Praca kuratora (KMS1 - 2 semestr - Moduł PENITENCJARNO-KURATORSKI) dr Krzysztof Stasiak 3/09/2019 17:00 s. 1039   zaliczenie na ocenę

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

I rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Psychologia agresji dr Dagmara Budnik-Przybylska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Nowe trendy w kryminologii i
wiktymologii
dr Stanisław Cora         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Międzynarodowe i europejskie
prawo karne

dr hab. Karolina Wierczyńska

16/05/2019 16:00 s. 1039 zgoda Dziekana na termin przed sesją egzmainacyjną egzamin podstawowy
15/06/2019 10:00 s. 1027   egzamin podstawowy przywrócony oraz poprawkowy
8/09/2019 10:00 s. 1033   egzamin poprawkowy
Psychiatria sądowa

dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Socjologia kryminalna dr Daniel Wicenty 13/06/2016 12:00 AULA   egzamin podstawowy
9/09/2019 9:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Biologia kryminalna dr Wojciech Glac         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Filozofia prawa karnego

dr Tomasz Snarski

6/05/2019 18:15 Aud. C zgoda Dziekana na termin przed sesją egzmainacyjną zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Praca kuratora (KMS1 - 2 semestr - Moduł PENITENCJARNO-KURATORSKI) dr Krzysztof Stasiak 3/09/2019 17:00 s. 1039   zaliczenie na ocenę

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami
biologicznymi

prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska

dr hab. Monika Badura

dr Elżbieta Kaczorowska

dr Marcelina Malinowska

dr Marcin Górniak

12/06/2019 15:00 Aud. A   egzamin podstawowy
28/06/2019 13:00

WBiol

C229

  egzamin poprawkowy
Przestępczość przeciwko środowisku

dr hab. Hanna Margońska

dr hab. Maciej Nyka

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

13/06/2019 10:00 s. 1039   egzamin podstawowy
13/09/2019 18:00 Aud. A   egzamin poprawkowy
Przestępczość komunikacyjna

dr Tomasz Kanty

mgr inż. Ryszard Walencik

14/06/2019 12:00 Aud. C   egzamin podstawowy
13/09/2019 17:00 s. 1033   egzamin poprawkowy
Przestępczość seksualna

prof. dr hab. Jarosław Warylewski

dr Wojciech Glac

27/06/2019 12:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Zapobieganie i zwalczanie
przestępczości
dr Krzysztof Stasiak 6/05/2019 18:30 s. 2025 zgoda Dziekana na termin przed sesją zaliczenie na ocenę
3/09/2019 16:45 s. 1039   zaliczenie na ocenę
Terapia nieletnich sprawców
przestępstw
prof. UG, dr Justyna Siemionow         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Przestestępczość chuligańska i
stadionowa

dr Łukasz Cora

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Sprawiedliwość naprawcza prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 19/06/2019 12:00 AULA   egzamin podstawowy
12/09/2019 10:30 p. 3077   egzamin poprawkowy
Teoria i praktyka resocjalizacji

prof. UG, dr hab. Robert Opora

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Komunikacja społeczna a
przestępczość
dr Anna Lusińska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Zarządzanie kryzysowe prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę