fbpx EGZAMINY - PRAWO jednolite (stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe)) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

EGZAMINY - PRAWO jednolite (stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe))

EGZAMINY - PRAWO jednolite (stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe))

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 września 2019 roku, 7:53

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019

ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 15.06.2019 16.06.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK
(BOŻE CIAŁO)
PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 22.06.2019 23.06.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019

 

Sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
2.09.2019 3.09.2019 4.09.2019 5.09.2019 6.09.2019 7.09.2019 8.09.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
9.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 14.09.2019 15.09.2019

 

 

 

PRAWO jednolite (stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe))

I rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo rzymskie prof. UG, dr hab. Jacek Wiewiorowski 17/06/2019 10:00 AULA   egzamin podstawowy
8/04/2019 14:00-16:00 Aud. C zgoda Prodziekana na zdawanie przed sesją egzaminacyjną egzamin podstawowy dla DŁUGU PUNKTOWEGO ECTS
11/09/2019 10:00 AULA   egzamin poprawkowy
Logika dla prawników prof. UG, dr hab. Oktawian Nawrot* 24/06/2019

10:00

11:00

AULA

A-M

N-Ż

egzamin podstawowy
13.09.2019 17.00 Aula   egzamin poprawkowy
30/09/2019 18:00 AULA   termin dla studentów posiadających zgodę Dziekana na przedłużenie sesji
Prawo konstytucyjne prof. UG, dr hab. Piotr Uziębło

26/06/2019

27/06/2019

14/06/2019

13/06/2019

9:30

10:00

12:00

8:30

Katedra

A-Pa

R-Ż

wg listy

dług punk ECTS

egzamin podstawowy

(ustny)

9/09/2019

9:30

13:00

  studenci studiów stacjonarnych egzamin poprawkowy
3/09/2019 12:00  

studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowych)

wszyscy

egzamin poprawkowy

terminy przywrócone

Prawo międzynarodowe publiczne dr hab. Adam Wiśniewski; prof. UG,
dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG
dr Paulina Zajadło-Węglarz
13/06/2019 14:00

AULA

Aud. B
 

  egzamin podstawowy
12/09/2019 10:00 s. 3065   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe))

II rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo cywilne II prof. dr hab. Ewa Bagińska 12/06/2019 11:00 AULA   egzamin podstawowy
12/09/2019 11:00 Aud. B   egzamin poprawkowy
Prawo karne procesowe

prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski

dr Piotr Rogoziński

dr Maciej Fingas

28/06/2019

29/06/2019

9:00 Katedra (ustny)   egzamin podstawowy
6/09/2019 8:30 Katedra (ustny) przywrócone terminy oraz osoby, które nie podeszły do terminu podstawowego egzamin poprawkowy
6/06/2019 9:00 Katedra (ustny) osoby, które otrzymały ocenę ndst w terminie podstawowym
Prawo administracyjne prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski

17/06/2019

18/06/2019

10:00 Katedra (ustny)

A-M

N-Ż

egzamin podstawowy
4/07/2019 12:00 p. 3018   przywrócone terminy
2/09/2019 11:00

Katedra

(ustny)

  egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe))

III rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo gospodarcze publiczne i ochrony środowiska prof. dr hab. Andrzej Powałowski
dr Diana Trzcińska
17/06/2019 12:00 AULA   egzamin podstawowy
11/09/2019 17:00 AULA   egzamin poprawkowy
Prawo finansowe

prof. UG, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler

dr Damian Cyman

dr Tomasz Sowiński

21/06/2019 8:00 AULA   egzamin podstawowy
9/09/2019 10:00 s. 1039   egzamin poprawkowy
Postępowanie cywilne prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska 12/06/2019 15:00 AULA   egzamin podstawowy
2/09/2019 15:00 Aula   egzamin poprawkowy
9/10/2019 16:00 Aud. B   termin dla studentów posiadających zgodę Dziekana na przedłużenie sesji

 

PRAWO jednolite (stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe))

IV rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

dr Jarosław Świeczkowski 17/06/2019 9:00 Aud. C   egzamin podstawowy
3/09/2019 8:30

p. 4025

s. 2025

  egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów gospodarczych

dr Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski
14/06/2019 10:00 AULA   egzamin podstawowy
5/09/2019 11:30 Aud. A   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska 13/06/2019 14:00 Aud. A   egzamin podstawowy

7/09/2019

3/09/2019

17:00 s. 1039   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Podstawy ekonomii

dr Przemysław Panfil 18/06/2019 11:00 Aud. C   egzamin podstawowy
12/09/2019 14:00 s. 1039   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo podatkowe

dr Łukasz Karczyński 17/06/2019 11:00 Aud. C   egzamin podstawowy
14/09/2019 10:30 AULA   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo umów gospodarczych

dr Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski
14/06/2019 10:00 AULA   egzamin podstawowy
5/09/2019 11:30 Aud. A   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminologia i wiktymologia

prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 19/06/2019 11:00 AULA   egzamin podstawowy
12/09/2019 11:00 p. 3077   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna
dr Anna Podolska
dr Tomasz Snarski
6/06/2019 11:00

s. 4050

(ustny)

zgoda Dziekana na termin przed sesją egzamin podstawowy
18/06/2019 16:30 AULA  

5/09/2019

2/09/2019

9:30

11:00

s. 1033   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne materialne-pozakodeksowe

dr Paweł Petasz
dr Jacek Potulski
        egzamin podstawowy

2/09/2019

5/09/209

12:00 p. 3054   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Filozofia państwa i polityki

prof. dr hab. Jerzy Zajadło
prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski
17/06/2019 11:00 p. 2005 ustny egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna
dr Anna Podolska
dr Tomasz Snarski
6/06/2019 11:00

s. 4050

(ustny)

zgoda Dziekana na termin przed sesją egzamin podstawowy
18/06/2019 16:30 AULA  
5/09/2019 9:30 s. 1033   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Zarządzanie w administracji publicznej

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski         egzamin podstawowy
9/09/2019 19:00 p. 3017   egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO DOWODOWE

Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne)

prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski 12/04/2019 13:30 s. 3065 zgoda Dziekana na termin przed sesją egzmainacyjną egzamin podstawowy
2/09/2019 18:00 p. 3068   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe))

V rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 8 kwietnia 2019 do 18 kwietnia 2019)

(sesja poprawkowa od 24 kwietnia 2019 do 28 kwietnia 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Arbitraż i mediacja

dr Grzegorz Julke
dr Arkadiusz Wowerka
10/04/2019 11:00 AULA   egzamin podstawowy
24/04/2019 15:00 Aud. C   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne

prof. UG, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
dr Arkadiusz Wowerka

2/04/2019

9:00 Aud. C na prośbe egzaminatora - termin dla chętnych egzamin podstawowy
9/04/2019 11:00 s. 2003   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo własności intelektualnej

dr Krzysztof Czub 8/04/2019 16:30 p. 4034   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna
dr Anna Podolska
dr Tomasz Snarski
dr Paweł Sut
11/04/2019 15:00 Aud. A   egzamin podstawowy
25/04/2019 12:45 pok. 4050 (ustny) egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Arbitraż i mediacja

dr Grzegorz Julke
dr Arkadiusz Wowerka
10/04/2019 11:00 AULA   egzamin podstawowy
24/04/2019 15:00 Aud. C   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony konkurencji

prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska 9/04/2019 11:00 Aud. B   egzamin podstawowy
25/04/2019 9:00 p. 3003   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo własności przemysłowej

dr Krzysztof Czub 8/04/2019 18:30 p. 4034   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zamówień publicznych

prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska
dr hab. Edvardas Juchnevičius
11/04/2019 9:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Europejskie prawo karne

dr hab. Karolina Wierczyńska 8/04/2019 9:00 AULA   egzamin podstawowy
24/04/2019 12:00 s. 1029   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminalistyka

dr Wioletta Niemiec 22/03/2019 13:00 s. 2014 zgoda Dziekana na termin przed sesją egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich

dr Wioletta Niemiec 27/03/2019 19:00 s. 2025 zgoda Dziekana na termin przed sesją egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna
dr Anna Podolska
dr Tomasz Snarski
dr Paweł Sut
11/04/2019 15:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych

dr Michał Miłosz 15/04/2019 9:00 s. 3050   egzamin podstawowy
24/04/2019 9:30 s. 3043 wraz z przywróconymi terminami egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji

prof. UG, dr hab. Mariusz Bogusz 9/04/2019 10:00 s. 3050   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Sądownictwo międzynarodowe i europejskie

prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski
prof. UG, dr hab. Krzysztof Drzewicki
dr Olga Śniadach
17/04/2019 12:15 s. 4021   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna
dr Anna Podolska
dr Tomasz Snarski
dr Paweł Sut
11/04/2019 15:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy