fbpx KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie)

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 lutego 2019 roku, 6:39

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
04.02.2019 05.02.2019 06.02.2019 07.02.2019 08.02.2019 09.02.2019 10.02.2019

 

Sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 23.02.2019 24.02.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 28.02.2019 01.03.2019 02.03.2019 03.03.2019

 

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (niestacjonarna)

I rok semestr zimowy 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Kryminologia I (Biologia kryminalna) dr Wojciech Glac 10/02/2019 9:00 AULA   egzamin podstawowy
24/02/2019 9:00 s. 4056   egzamin poprawkowy
Metodologia badań w naukach społecznych dr Paweł Jurek 2/02/2019 12:00 AULA   egzamin podstawowy
23/02/2019 12:00 s. 3065   egzamin poprawkowy
Wstęp do wiedzy o państwie i prawie dr Jarosław Niesiołowski 3/02/2019 9:00 AULA   egzamin podstawowy
2/03/2019 9:00 Aud. A   egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (niestacjonarna)

II rok semestr zimowy 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych) dr Stanisław Cora
dr Michał Jaśkiewicz
29/01/2019 13:00 Aud. B   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podstawy medycyny sądowej dr hab. n. med. Zbigniew Jankowski 2/02/2019 14:00 AULA   egzamin podstawowy
23/02/2019 17:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
System środków reakcji karnej prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 9/02/2019 16:00 AULA   egzamin podstawowy
3/03/2019 12:00 Aud. B   egzamin poprawkowy
Psychologia społeczna dr Joanna Różycka-Tran 31/01/2019 18:30 s. 1029   egzamin podstawowy
- - - - egzamin poprawkowy
WdW - Prawo karne nieletnich (KZ2 - 3 semestr) dr Krzysztof Stasiak 13/01/2019 17:00 Aud. C   zaliczenie na ocenę
23/02/2019 15:50 s. 4056    

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (niestacjonarna)

III rok semestr zimowy 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Podstawy psychiatrii sądowej dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz 5/01/2019 17:00 s. 4021 zgoda Dziekana na egzamin przed sesją egzaminacyjną egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Europejskie prawo karne

prof. INP PAN, dr hab. Karolina Wierczyńska 9/02/2019 12:00 AULA   egzamin podstawowy
23/02/2019 11:00 s. 2003   egzamin poprawkowy
Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) dr Beata Czarnecka-Dzialuk 12/01/2019 9:00-11:00 Aud. A zgoda Dziekana na egzamin przed sesją egzaminacyjną egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychologia sądowa prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska 3/02/2019 18:00 AULA   egzamin podstawowy
2/03/2019 13:30 Aud. A   egzamin poprawkowy
Pokrzywdzony w prawie karnym dr Piotr Rogoziński (zastępstwo dr Łukasz Cora) 9/02/2019 10:00 Aud. C   zalicznenie na ocenę
Polityka karna i kryminalna dr hab. J. Utrat-Milecki 3/03/2019 12:00 Aud. B   poprawowe zaliczenie
WdW - Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego (KZ3 - 5 semestr - Moduł POLICYJNY) prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 2/02/2019 12:00 s. 3065   zaliczenie na ocenę
3/03/2019 14:00 Katedra (ustny)  
WdW - Status zawodowy kuratora (KZ3 - 5 semestr - Moduł KURATORSKI) dr Krzysztof Stasiak 5/01/2019 17:10 s. 3064   zaliczenie na ocenę
23/02/2019 15:50 s. 4056    
WdW - Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyjnym (KZ3 - 5 semestr) dr Grzegorz Julke
dr Krzysztof Kaszubowski
9/02/2019 9:00 s. 4021 na prośbę studentów zaliczenie na ocenę