fbpx PRAWO jednolite (magisterskie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

PRAWO jednolite (magisterskie)

PRAWO jednolite (magisterskie)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 stycznia 2020 roku, 6:49

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
04.02.2019 05.02.2019 06.02.2019 07.02.2019 08.02.2019 09.02.2019 10.02.2019

 

Sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 23.02.2019 24.02.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 28.02.2019 01.03.2019 02.03.2019 03.03.2019

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

I rok semestr zimowy 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawoznawstwo prof. dr hab. Jerzy Zajadło
prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna
dr Jarosław Niesiołowski
3/02/2019 10:00 AULA   egzamin podstawowy
25/02/2019 18:00 Aud. B   egzamin poprawkowy
Historia prawa prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski
dr Anna Klimaszewska
9/02/2019 11:00

Aud. A

s. 4021

A-O

P-Ż

egzamin podstawowy

23/02/2019

3/03/2019

11:00

9:00

s. 3065

Aud. A 

Aud. B

  egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

II rok semestr zimowy 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo cywilne I

prof. UG, dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba

1.02.2019 17.00

Aula

  egzamin podstawowy
2.03.2019 9:00 Aud. B   egzamin poprawkowy
Prawo karne

prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski

9/02/2019 14:00 AULA

 

egzamin podstawowy
3/03/2019 10:00 Aud. B   egzamin poprawkowy
Prawo Unii Europejskiej

dr Magdalena Konopacka

28/01/2019 17:00 Aud. A   egzamin podstawowy

3/03/2019

27/02/2019

18:30

18:00

Aud. C

Aud. A

  egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

III rok semestr zimowy 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne dr Michał Miłosz 3.02.2019 9.00 Aud. A   egzamin podstawowy
25.02.2019 17.00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Prawo cywilne III prof. UG, dr hab. Anna Sylwestrzak 9.02.2019 10:00 Aula

 

egzamin podstawowy
2/03/2019 10:00 s. 1039   egzamin poprawkowy
Prawo handlowe dr Grzegorz Sikorski

2/02/2019

9:00

pok. 4007 nazwiska A-Kon egzamin podstawowy

13:00

nazwiska Kop-Ż egzamin podstawowy
3/03/2019 9:00 pok. 4007 nazwiska A-K egzamin poprawkowy
13:00 nazwiska L-Ż

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

IV rok semestr zimowy 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Etyka prawnicza

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna

1/02/2019

4/02/2019

17:00

17:00

Aud. A

Aud. B

na prośbę studentów egzamin podstawowy
24/02/2019 13:45 Aud. A   egzamin poprawkowy
Prawo morskie dr Justyna Nawrot

3/02/2019

9/02/2018

12:00

13:00

Aud. B

na prośbę studentów

egzamin podstawowy
24/02/2019 10:00 s. 1033   egzamin poprawkowy
Prawo pracy prof. UG, dr hab. Alina Wypych-Żywicka

30/01/2019

16:00

AULA   egzamin podstawowy

28/02/2019

16:00 Aud. B   egzamin poprawkowy
Prawo prywatne międzynarodowe dr Arkadiusz Wowerka 31/01/2019 16:00 Aud. B   egzamin podstawowy
27/02/2019 18:00 pok. 4009   egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

V rok semestr zimowy 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo handlowe
dr Arkadiusz Wowerka 31/01/2019 17:00 Aud. B   egzamin podstawowy
20/02/2019 17:00 pok. 4009   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo papierów wartościowych

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba 1.02.2019 19:00 Aula   egzamin podstawowy
2.03.2019 10:30 po. 4034   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo ubezpieczeniowe

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak         egzamin podstawowy

dr Tomasz Sowiński

2/02/2019 10:30 Aud. B   egzamin podstawowy
prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak 17/02/2019 17:00 s. 1039   egzamin poprawkowy
dr Tomasz Sowiński 24/02/2019 10:00 Aud. C   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

dr Maciej Nyka 28/01/2019 16:00 Aud. A   egzamin podstawowy
18/02/2019 16:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ubezpieczeniowe

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak 1/02/2019 17:30 s. 4021   egzamin podstawowy
dr Tomasz Sowiński 2/02/2019 10:30 Aud. B   egzamin podstawowy
prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak 17/02/2019 17:00 s. 1039   egzamin poprawkowy
dr Tomasz Sowiński 24/02/2019       egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zabezpieczenia społecznego

prof. UG, dr hab. Alina Wypych-Żywicka 30/01/2019 17:00 Aud. C   egzamin podstawowy

28/02/2019

27/02/2019

17:00 Aud.B   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo karne
prof. INP PAN, dr hab. Karolina Wierczyńska 10/02/2019 11:00 AULA   egzamin podstawowy
23/02/219 12:00 s. 2003   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Postępowania karne szczególne
dr Piotr Rogoziński (zatępstwo prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski) 26/01/2019 11:00 s. 1039 zgoda Dziekana na egzamin przed sesją egzaminacyjną egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne wykonawcze
prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski
dr Krzysztof Stasiak
29.01.2019 17:00 Aula   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
             
SPECJALIZACJA DODATKOWA - PODATKI I PRAWO PODATKOWE
Systemy podatkowe i procedura podatkowa
dr Przemysław Panfil 28/01/2019 17:00 Aud. B   egzamin podstawowy
20/02/2019 18:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
SPECJALIZACJA DODATKOWA - PRAWO KRYMINALNE

Prawo kryminalne państw obcych
dr Tomasz Snarski 2/12/2019 19:15 Aud. A zgoda Dziekana na egzamin przed sesją egzaminacyjną egzamin podstawowy
SPECJALIZACJA DODATKOWA - PRAWO KRYMINALNE

Prawo karne wykroczeń
prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 9/02/2019 12:00 3065   zaliczenie na ocenę
SPECJALIZACJA DODATKOWA - PRAWO KRYMINALNE

Statystyka kryminalna
dr Krzysztof Stasiak 2/12/2018 14:40 s. 2015   zaliczenie na ocenę
26/02/2019

18:00

19:30

pok. 3055   zaliczenie na ocenę
SPECJALIZACJA DODATKOWA - PRAWO OCHRONY ZDROWIA

Prawo medyczne (cywilne i karne)
dr Jacek Potulski
mgr Barbara Marlewska
8/02/2019 19:00 Aud C   egzamin podstawowy
SPECJALIZACJA DODATKOWA -  METODYKA PRACY PRAWNIKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM

Metodyka pracy sędziego cywilisty i sędziego karnisty
dr Piotr Rogoziński (zastępstwo dr M. Skwarcow)
dr Grzegorz Julke
18/11/2018 (część karna) 9:00 Aud. B zgoda Dziekana na egzamin przed sesją egzaminacyjną egzamin podstawowy