fbpx Monografia dr Dominiki Tykwińskiej - Rutkowskiej | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia dr Dominiki Tykwińskiej - Rutkowskiej

Monografia dr Dominiki Tykwińskiej - Rutkowskiej

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się właśnie monografia autorstwa dr Dominiki Tykwińskiej - Rutkowskiej pt. Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego. Publikację poświęcono analizie administracyjnoprawnych problemów przeszczepiania komórek, tkanek i narządów - dotychczasowe opracowania o prawnych zagadnieniach transplantacji dotyczyły cywilnoprawnych bądź karnoprawnych aspektów, a także ujęcia z punktu widzenia prawa międzynarodowego. W pracy szczególną uwagę zwrócono na problemy równego i sprawiedliwego dostępu do świadczenia zdrowotnego, jakim jest transplantacja, a także dostępu do komórek, tkanek i narządów sprawdzonego pochodzenia. Ponadto omówiono warunki formalne (wymóg uzyskania pozwolenia na pobranie oraz przeszczepienie) i techniczno-sanitarne prowadzenia postępowań na przeszczepach (pobieranie, przechowywania, testowania itp.). Całość rozważań uzupełniają zagadnienia dotyczące etycznych aspektów transplantacji.

Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 lipca 2014 roku, 15:02