fbpx Konkurs z prawa konstytucyjnego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konkurs z prawa konstytucyjnego

Konkurs z prawa konstytucyjnego

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 maja 2015 roku, 10:14

REGULAMIN
KONKURSU WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM

§ 1
Konkurs Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym jest organizowany corocznie przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zwanej dalej Katedrą.

§ 2
Prawo udziału w konkursie ma każdy student I lub II roku studiów dziennych lub zaocznych, kierunków prawo lub administracja, o ile w danym semestrze odbywa zajęcia z przedmiotu „Prawo konstytucyjne" lub „Konstytucyjny system organów państwowych" lub "Zasady ustroju politycznego państwa".

§ 3
Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

§ 4
Etap pierwszy, pisemny, odbywa się w formie testu do uzupełnienia. Zainteresowani udziałem studenci są zobowiązani zgłosić swoje zainteresowanie za pośrednictwem e-maila:
konkurs-konstytucyjny@prawo.ug.edu.pl w ustalonym terminie.

§ 5
Osoby, które pozytywnie przejdą etap pierwszy, przechodzą do etapu II. Etap II jest ustny i odbywa się przed komisją złożoną z pracowników Katedry. Uczestnik II etapu odpowiada na 3 wylosowane pytania.

§ 6
Laureaci Konkursu (3-5 osób, które uzyskają najwyższe noty), w nagrodę otrzymają ocenę bardzo dobrą
z egzaminu z Prawa konstytucyjnego (Konstytucyjnego systemu organów państwowych, Zasad ustroju politycznego państwa).

§ 7
Szczegółowe terminy, spis podstawowej literatury, a także wyniki etapu I i lista laureatów zostają opublikowane na stronie internetowej Konkursu.


LITERATURA PODSTAWOWA

 PODRĘCZNIKI

 • B. Banaszak Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2010
 • L. Garlicki Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012
 • Prawo konstytucyjne, pod red. Z. Witkowskiego, Toruń 2012
 • Prawo konstytucyjne RP, pod red. P. Sarneckiego, Warszawa 2011
 • Polskie prawo konstytucyjne, pod red. W. Skrzydły, Lublin 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 

 • A. Bałaban Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu, Warszawa 2005
 • P. Czarny, B. Naleziński Organy Sejmu RP, Warszawa 2002
 • K. Grajewski Status prawny posła i senatora, Warszawa 2006
 • M. Kudej Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 2002
 • Przegląd Sejmowy
 • A. Pułło Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007
 • P. Sarnecki Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2012
 • Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, pod red. P. Sarneckiego, Warszawa 2008
 • A. Żukowski System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004.

TERMINY

do 28 kwietnia 2015 r. (do godz. 20:00) - zgłoszenie udziału w konkursie (I etap), za pośrednictwem e-maila
29 kwietnia 2015 r. - I etap Konkursu, (Audytorium A , godzina 18:15).

13 maja 2015 r. - II etap Konkursu, (Sala Rozpraw 3049, godzina 18:15)

WYNIKI

Z przyjemnością informujemy, że do II etapu Konkursu z Prawa Konstytucyjnego zakwalifikowali się studenci z numerami indeksów
(kolejność odpowiada ilości uzyskanych punktów od najwyższej):

 1. 233931
 2. 234135
 3. 233945
 4. 234111
 5. 233940
 6. 233887
 7. 229140
 8. 204873
 9. 212954
 10. 234073

II etap odbędzie się po weekendzie 3-majowym. O dokładnym terminie poinformujemy w najbliższych dniach.
Dziękujemy wszystkim z Państwa za udział w Konkursie. Gratulujemy zwycięzcom I etapu.