fbpx Chemia na Wydziale Prawa i Administracji? | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Chemia na Wydziale Prawa i Administracji?

Chemia na Wydziale Prawa i Administracji?

okladka
Chociaż Wydział Prawa i Administracji słusznie kojarzy się z dyscypliną nauki prawne, to na naszym Wydziale zajmujemy się także dyscyplinami spoza dziedziny nauk społecznych. Wie o tym każda studentka i student kierunku kryminologia, w którego oryginalnym programie znajdują się zajęcia nie tylko z innych niż nauki prawne dyscyplin nauk społecznych, ale także przedmioty z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

O czym wie prawdopodobnie niewielu, mamy wśród nas na WPiA UG badaczkę z dyscypliny nauki chemiczne i to nie wśród kadry naukowo-badawczej, ale wśród pracowników administracji. Pani Agnieszka Tuszkowska, która należy do zespołu Biura Dziekana i na co dzień zajmuje się obsługą projektów i programów naukowych z dyscypliny nauki prawne, jest doktorem nauk chemicznych.

Z przyjemnością informujemy, że w książce pt. „Radiochemia środowiska”, która w kwietniu ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, jej autor – prof. Bogdan Skwarzec, uznany specjalista z zakresu  chemii środowiska, chemii jądrowej, radiochemii środowiska i ochrony radiologicznej – wykorzystał wyniki badań naukowych pani doktor. Jej badania pozwoliły na oznaczenie zawartości izotopów 210Po, 234U, 238U, 238Pu i 239+240Pu w wodach Odry i jej dopływów oraz oszacowanie spływu tych pierwiastków wodami Odry i jej dopływów do Morza Bałtyckiego. Dodatkowo, przeprowadzono badania na trzech rzekach Pomorza: Parsęcie, Redzie i Słupi. Jak dowiodła dr A. Tuszkowska w swojej rozprawie doktorskiej – w miarę wzrostu wiedzy o wpływie radioaktywności na żywe organizmy obserwujemy tendencję do zmniejszania dopuszczalnych dawek promieniowania. Znajomość sytuacji w środowisku naturalnym powinna stać się podstawą do rzetelnej oceny przyjmowanych rozwiązań w zakresie dopuszczalnych norm skażeń i sposobu przechowywania odpadów radioaktywnych.

Cieszymy się z każdego osiągnięcia studenta, naukowca i pracownika administracji – członków naszej wydziałowej wspólnoty.

Gratulujemy !

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 maja 2021 roku, 11:56