fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

info

W roku akademickim 2016/2017 studentów rozpoczynających studia na kierunkach Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia będzie obsługiwał Dziekanat Wydziału Zarządzania UG http://wzr.pl/glowna/, osobą odpowiedzialną jest p. Małgorzata Liebrechtmalgorzata.liebrecht@ug.edu.pl

10

 

Serdecznie zapraszamy na
 

2022 ERASMUS+ PROMOTION & INFORMATION MEETUP FOR STUDENTS

czyli

 

okladkaNakładem wydawnictwa Routledge ukazała się monografia Earth System Law: Standing on the Precipice of the Anthropocene pod red. Timothy’ego Cadmana, Margot Hurlbert i Andreii Simonelli. Wśród autorów dr hab. Maciej Nyka, prof.

W dniu 20 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto V edycję Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. W kategorii prac doktorskich dysertacja pracownika Katedry Prawa Finansowego WPiA UG dr. Macieja Miklińskiego pt.

Z przyjemnością informujemy, że wydziałowy periodyk naukowy: „Gdańskie Studia Prawnicze” zgodnie z ogłoszonym Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uzyskał 70 punktów.

W najnowszym numerze (4/2021) słowackiego periodyku naukowego „Muzeológia a kultúrne dedičstvo” ukazał się artykuł pary autorów – prof. Kamila Zeidlera i p. Aleksandry Guss pt. „The Protection of Cultural Heritage vs. the Right to Private Property: The Extraordinary Case of the Portrait of Dr. Gachet by Vincent van Gogh” (“Ochrona dziedzictwa kulturowego a prawo do własności prywatnej: nadzwyczajny przypadek portretu dr.

23 października 2021 r. dr hab. Jacek Potulski, prof. UG (Kierownik Zakładu Kryminologii) wziął udział w konferencji pt. „Współczesna wizja kary kryminalnej” zorganizowanej w Bydgoszczy w ramach Międzynarodowego Kongresu „Jeden świat, wiele kultur”. Prof. Potulski wygłosił referat pt.

Komunikat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG
z dnia 13 grudnia 2021 roku
dotyczący organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej
na Wydziale Prawa i Administracji
w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022