fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Edukacja

info

W roku akademickim 2016/2017 studentów rozpoczynających studia na kierunkach Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia będzie obsługiwał Dziekanat Wydziału Zarządzania UG http://wzr.pl/glowna/, osobą odpowiedzialną jest p. Małgorzata Liebrechtmalgorzata.liebrecht@ug.edu.pl

okładka
okładkaNakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się monografia pt. Gospodarka komunalna. Problematyka realizacji zadań publicznych autorstwa dr Michała Bilińskiego, dr hab. Wojciecha Goneta, prof. UPHS oraz dr Hanny Wolskiej. 
 
Ukończenie kursu  "Fundamentals of University Teaching and Tutoring Programme" przez dr hab. M. Balwicką -Szczyrba, prof. UG

W dniu 10.01.2020 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca roczny kurs „Fundamentals of University Teaching and Tutoring Programme”, realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Uniwersytetem w Groningen (moduł 3 i 4 ) i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

okładka

okładkaNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia pt: „Ekoprawo. Prawo środowiskowe”, Gdańsk 2019, ISBN 978-83-7865-912-9, stron 257, pod redakcją profesor Janiny Ciechanowicz-McLean z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska.

1

Za nami już drugi w tym roku akademickim (a siódmy w ogóle) Gdański Piątek z Prawem Karnym.

krk

Podczas IX Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie (24-27.10.2019) – na zaproszenie prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli i prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury adw. Andrzeja Zwary – prof. Kamil Zeidler z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił 25 października wykład pt. „Estetyka prawa, teoria czy rzeczywistość prawników”.

szkolenie

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji informuje, że w dniu 5 grudnia br. o godz. 9.15 w Audytorium C odbędzie się szkolenie dla pracowników Wydziału. Szkolenie dotyczyć będzie parametryzacji obejmującej lata 2017-2020 oraz wykorzystania w jej kontekście Bazy Wiedzy UG. Szkolenie poprowadzą pracownicy Oddziału Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki UG oraz Biura Nauki UG.

W ramach szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

okładka

W ramach projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa w dniu 20 listopada br. odbyło się na Uniwersytecie Masaryka Seminarium Naukowe z udziałem pracowników naszego Wydziału - uczestników projektu:

Katedra Prawa Finansowego

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG - kierownik projektu

dr hab. Edward Juchniewicz, prof. UG

dr Damian Cyman

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja