fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

info

W roku akademickim 2016/2017 studentów rozpoczynających studia na kierunkach Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia będzie obsługiwał Dziekanat Wydziału Zarządzania UG http://wzr.pl/glowna/, osobą odpowiedzialną jest p. Małgorzata Liebrechtmalgorzata.liebrecht@ug.edu.pl

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że po przerwie wakacyjnej, wraz z dniem 12 października 2020 roku, Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna wznawiła w pełni działalność. W związku z panującą pandemią i zdalną organizacją zajęć na Uczelni musimy się jednak dostosować do nowej rzeczywistości w jakiej przyszło nam funkcjonować.

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką UG oraz Biuro Zarządzania Projektami zapraszają na szkolenie on-line pt. "Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla Wnioskodawców"
 
Środa 21 października 2020 r., godz. 10:00 – 13:30
 
  •  Informacje  o konkursach krajowych 
  •  Informacje  o konkursach międzynarodowych  
 
 

Kolejny już raz dr hab.Małgorzata Balwicka-Szczyrba. prof. UG  oraz dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG zostały włączone w prace nad International  Survey of Family Law,  wydawanym przez International Society of Family Law  pod redakcją prof. Margaret Brinig z  University of Notre Dame. Autorki przygotowały publikację: Discussion and Reform of Family Law in Poland.

Czech-Polish-Słovak Conference On Environmental Law XXI. Year "odbyła w dniu 9 września 2020 r. Jej organizatorem był w tym roku Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

Obrady odbywały się w trzech panelach: I. "Environment During The Corona Crisis", II. "Waste Management For 21 st Cenutry", III. "It Is Time For Effective Land Consolidation".   

Pan dr Jacek Wałdoch otrzymał stypendium na czteromiesięczny wyjazd stażowy do Lwowa. Środki przyznane zostały w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem pobytu we Lwowie będzie m.in. pozyskanie cennych materiałów źródłowych oraz nawiązanie szerszej współpracy naukowej z pracownikami Wydziału Prawa, a także Wydziału Historii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki.

Pan dr Jacek Wałdoch otrzymał stypendium na czteromiesięczny wyjazd stażowy do Lwowa. Środki przyznane zostały w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem pobytu we Lwowie będzie m.in. pozyskanie cennych materiałów źródłowych oraz nawiązanie szerszej współpracy naukowej z pracownikami Wydziału Prawa, a także Wydziału Historii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki.

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG
Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2020 ROKU W SPRAWIE WYKAZU  ZAJĘĆ, 
KTÓRE ZE WZGLĘDU NA EFEKTY UCZENIA SIĘ, POWINNY BYĆ ZREALIZOWANE W FORMIE
Z BEZPOŚREDNIM UDZIAŁEM STUDENTÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

Uchwałą z dnia 22 lipca 2020r. Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk powołał prof. dr hab.  Ewę Bagińską w skład Redakcji miesięcznika „Państwo i Prawo” (PiP).

„Państwo i Prawo” jest drugim najstarszym polskim prawniczym czasopismem naukowym, wydawanym nieprzerwanie od 1946r. Członkowie Redakcji powoływani są z grona wybitnych i zasłużonych dla polskiej nauki oraz praktyki prawa prawników.

Serdecznie gratulujemy!

 
okładka
Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia dr. Adama Bochentyna pt. Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym.