fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

info

W roku akademickim 2016/2017 studentów rozpoczynających studia na kierunkach Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia będzie obsługiwał Dziekanat Wydziału Zarządzania UG http://wzr.pl/glowna/, osobą odpowiedzialną jest p. Małgorzata Liebrechtmalgorzata.liebrecht@ug.edu.pl

wpiaOpublikowany został komentarz autorstwa dr. hab. Bartłomieja Glinieckiego do nowej ustawy deweloperskiej, której przepisy zaczną obowiązywać 1 lipca 2022 r.

Informujemy, że Biblioteka Prawna będzie funkcjonowała w okresie wakacyjnym według następującego harmongramu:

 

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym, XVI Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazety Prawnej” (2022) nasz Wydział odnotował kolejny awans.

 

Wśród wszystkich wydziałów prawa w Polsce – prowadzonych w uczelniach publicznych i prywatnych – nasz Wydział uplasował się na wysokiej 4. pozycji. To najlepszy wynik Wydziału w historii rankingu. Uzyskaliśmy łącznie 94,1 na 117 możliwych do zdobycia punktów.

 

logoZ przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu kierunków studiów ogłoszonym właśnie przez portal "Perspektywy", nasz Wydział utrzymał wysoką, 6. pozycję — zarówno jeżeli chodzi o kierunek Prawo, jak i Administracja.

w dniu 3 czerwca 2022 roku, po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbyło się kolejne Gdańskie Seminarium Etyki Prawniczej. Naszym gościem był Prezes Sądu Najwyższego, p. dr Michał Laskowski, który wygłosił referat pod tytułem „Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej”. 

W dniach od 6 do 8 czerwca 2022 roku w Sopocie odbył się Europejski Kongres Finansowy. Od wielu lat jest to jedna z największych w Polsce platform wymiany poglądów na temat finansów, która łączy przedstawicieli nauki i praktyki. Jednym z projektów realizowanych w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego jest Akademia EKF, zrzeszająca wyróżniających się studentów oraz młodych absolwentów z Polski i z zagranicy.

Zapraszamy do testowania poniższych kolekcji wydawnictwa Oxford University Press (OUP). Test potrwa do 31 grudnia 2022 roku.
 
- University Press Scholarship Online – kolekcja liczy prawie 2 tys. monografii m.in. z zakresu prawa. 
 

wpia

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG ustala
godziny dziekańskie w dniu 17 czerwca 2022 r. w godz. 7.00-21.00.

 

Informujemy, że opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu egzemplarzy wypożyczonych w BUG oraz prolongaty ważności konta bibliotecznego można regulować przelewem.
 
Opłata za prolongatę konta: