fbpx Dr Jacek Wałdoch laureatem nagrody PAN | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dr Jacek Wałdoch laureatem nagrody PAN

Dr Jacek Wałdoch laureatem nagrody PAN

Rozstrzygnięto V edycję Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020 r. W kategorii nauk humanistycznych i społecznych nadesłano 29 prac, z których Komisja Konkursowa doceniła książkę dr Jacka Wałdocha pt. „Zarząd komisaryczny w wielkich miastach II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne”. Zarząd komisaryczny stanowi jeden z elementów sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym, jednak jego specyfika, polegająca na władczym ingerowaniu władzy państwowej w sprawy lokalne, sprawia, że instytucja komisaryczności stanowi interesujący przedmiot badań zarówno dla historyka prawa, jak i politologa. W pracy podjęto próbę odnalezienia genezy komisaryczności w polskim ustawodawstwie oraz wskazania kierunku jej ewolucji.

Serdecznie gratulujemy!

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 czerwca 2021 roku, 8:58