nagroda

Udział reprezentacji WPiA UG w The Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 25 Marzec, 2024 - 09:29

Reprezentacja studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wzięła udział w finale rund krajowych prestiżowego konkursu The Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Wydarzenie odbyło się w dniach 8-10 lutego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Preludium 22

Ostatnia modyfikacja: środa, 6 Grudzień, 2023 - 16:29

Z przyjemnością informujemy, że pracownik naszej Katedry – p. mgr Wojciech Jankowski z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa uzyskał grant badawczy w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 22.

Projekt mgr. Wojciecha Jankowskiego nosi tytuł: „Status zwierząt w świetle współczesnych koncepcji umowy społecznej”.

Głównym celem naukowym projektu jest przeprowadzenie teoretycznej analizy umiejętności opracowania teorii umowy społecznej uwzględniającej status zwierząt. Jeśli taka teoretyczna konstrukcja okaże się możliwa, kolejnym celem

Mgr Dawid Rogoziński DYDAKTYKIEM 2023 ROKU

Ostatnia modyfikacja: niedziela, 11 Czerwiec, 2023 - 19:48

Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą Konkursu na DYDAKTYKA ROKU 2023 WPiA UG został p. mgr Dawid Rogoziński (Katedra Prawa Cywilnego, Pracownia Prawa Ubezpieczeniowego).

 

W plebiscycie przyznano także dwa WYRÓŻNIENIA, które otrzymały:

p. dr Marta Flis-Świeczkowska, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki  

oraz  

Nagroda Nauczyciel Roku im. K. C. Mrongowiusza dla dr. hab. Macieja Nyki, prof. UG

Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 Marzec, 2023 - 09:14

Z przyjemnością informujemy, że p. dr hab. Maciej Nyka prof. UG (Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska) został wyróżniony Nagrodą „Nauczyciel Roku” im. K. C. Mrongowiusza.

Nagrodę przyznaje się corocznie za szczególne osiągnięcia dydaktyczne trzem nauczycielom akademickim Uniwersytetu Gdańskiego w dniu Święta UG.

Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG "Gwiazdą Umiędzynarodowienia" w kategorii "Gwiazda Zarządzania"

Ostatnia modyfikacja: sobota, 11 luty, 2023 - 20:52

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Kierownik Katedry Prawa Finansowego na naszym Wydziale została laureatką nagrody "Gwiazda Umiędzynarodowienia" w kategorii "Gwiazda Zarządzania".

Nagroda w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 7 luty, 2023 - 08:31

31 stycznia 2023 r. w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2022. Podczas uroczystości dr Andrzej Moś odebrał z rąk  Sekretarza Stanu w MKiDN, Generalnego Konserwatora Zabytków dr.

Medal „W Uznaniu Zasług dla Samorządu Radców Prawnych” dla Dziekana i Prodziekana WPiA UG

Ostatnia modyfikacja: sobota, 14 Styczeń, 2023 - 18:21

Z przyjemnością informujemy, że Dziekan WPiA UG dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG oraz Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju dr hab. Marcin M. Wiszowaty, prof. UG, w czasie uroczystych obchodów 40-lecia Samorządu Radców Prawnych otrzymali Medale „W Uznaniu Zasług dla Samorządu Radców Prawnych”

Wyróżnienie dla Władz Dziekańskich to duży zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie do dalszej intensywnej pracy nad pogłębianiem i rozwijaniem współpracy z samorządem radcowskim.

Medal Notariatu trójmiejskiego dla Dziekana i Prodziekana WPiA UG

Ostatnia modyfikacja: sobota, 14 Styczeń, 2023 - 18:14

Z przyjemnością informujemy, że z okazji 30-lecia Odrodzonego Notariatu Polskiego, w uznaniu dotychczasowej współpracy między Izbą Notarlalną w Gdańsku i naszym Wydziałem, Prezes Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, p. Wacław Jankowski wręczył okolicznościowe medale Dziekanowi WPiA UG dr. hab. Wojciechowi Zalewskiemu, prof. UG i Prodziekanowi ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, dr. hab. Marcinowi M. Wiszowatemu, prof. UG.