fbpx Monografia Earth System Law: Standing on the Precipice of the Anthropocene | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia Earth System Law: Standing on the Precipice of the Anthropocene

Monografia Earth System Law: Standing on the Precipice of the Anthropocene

okladkaNakładem wydawnictwa Routledge ukazała się monografia Earth System Law: Standing on the Precipice of the Anthropocene pod red. Timothy’ego Cadmana, Margot Hurlbert i Andreii Simonelli. Wśród autorów dr hab. Maciej Nyka, prof. UG z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska WPIA UG napisał do tej monografii rozdział pt. ”A framework of Earth system justice in the Earth system’s legal context”. Celem monografii jest przedstawienie propozycji reformy systemu prawnego zarządzania środowiskiem w skali globalnej, celem dostosowania tego systemu do wyzwań Antropocenu – pierwszej w historii epoką geologiczną, w której dominacja i działania pojedynczego gatunku doprowadza do tak gwałtownych (i negatywnych) zmian w środowisku naturalnym.  Podstawową tezą monografii jest uznanie Ziemi jako całościowego systemu społeczno-ekologicznego a głównym postulatem jest postulat zmian międzynarodowego prawa środowiska, tak aby zaczęło ono w większym stopniu odzwierciedlać złożoność systemów adaptacyjnych Ziemi. Prawo międzynarodowe w swojej tradycyjnej formie i zakresie stało się niezdolne do reagowania na potrzeby antropocenu. Istotnym elementem Earth System Law jako reformy prawa środowiska jest zdolność do lepszego wypełniania podstawowej funkcji prawa, jaką jest dostarczanie narzędzi do rozwiązywania konfliktów pojawiających się w sferze społecznej w kontekście ograniczoności zasobów naturalnych oraz ograniczeń wynikających ze specyfiki ekosystemu Ziemi.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 stycznia 2022 roku, 13:06