fbpx VII SEMINARIUM POLSKO-CZESKIE | Gdańsk, 10-13 maja 2022 r. | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

VII SEMINARIUM POLSKO-CZESKIE | Gdańsk, 10-13 maja 2022 r.

VII SEMINARIUM POLSKO-CZESKIE | Gdańsk, 10-13 maja 2022 r.

wpia

W terminie 10-13 maja 2022 r. w Gdańsku odbędzie się VII polsko-czeskie seminarium prawnicze, organizowane przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem przewodnim tegorocznego seminarium jest „Zasada suwerenności – fakt czy mit w dobie postępujących procesów globalizacyjnych (doświadczenia polskie i czeskie)”.

 

Na seminarium stronę czeską będą reprezentowali przedstawiciele Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetu Metropolitalnego w Pradze oraz Uniwersytetu Karola w Pradze, zaś stronę polską – przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Seminarium polsko-czeskie jest cyklicznym wydarzeniem naukowym, poświęconym badaniom komparatystycznym z zakresu prawa konstytucyjnego, organizowanym na przemian w Polsce oraz w Republice Czeskiej.

 

Referaty:

K. Klíma, „Společenská smlouva“ a vliv politiky na ústavnost [„Umowa społeczna” a wpływ polityki na konstytucyjność]

P. Uziębło, Suwerenność ludu (narodu) w Polsce – zasada ustrojowa czy mit założycielski?

K. Grajewski, Suwerenność i przedstawicielstwo – doświadczenia polskie (2015-2020)

M. Tomoszek, Tożsamość konstytucyjna – źródło i granica suwerenności

A. Rytel-Warzocha, Ochrona suwerenności Narodu w dobie kryzysu konstytucyjnego

P. Bureš, (Národní) suverenita a nadnárodní korporace [(Narodowa) suwerenność a korporacje wielonarodowe]

W. Włoch, Trybunał Konstytucyjny wobec kwestii prymatu Konstytucji: Kelsenowska interpretacja suwerenności

J. Kudrna, Smlouvy o Evropské unii ve vztahu k svrchovanosti státu [Traktaty o Unii Europejskiej a suwerenność państwa]

D. Lis-Staranowicz, Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej działał ultra vires w sprawie C-121/21?

P. Klíma, Zasada pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym – obecna perspektywa

 

Postery:

D. Ossowska-Salamonowicz, S. Bułajewski, Unitarność państwa a funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego

J. Juchniewicz, Nowe spojrzenie na funkcje Sejmu RP

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 maja 2022 roku, 8:10