fbpx V Seminarium Naukowe „Forum Młodych Romanistów” | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

V Seminarium Naukowe „Forum Młodych Romanistów”

V Seminarium Naukowe „Forum Młodych Romanistów”

z przyjemnością informujemy, że 30 czerwca br. odbędzie się V edycja seminarium naukowego „Forum Młodych Romanistów. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Prawa Rzymskiego w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UG.

 

Pierwsze spotkanie tego rodzaju odbyło się w Gdańsku 26 listopada 2015 r. pod nazwą Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów - „Analogie, inspiracje, refleksje czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego” (jego pokłosiem była publikacja książki pt. Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe, Gdańsk 2016).

Tematami kolejnych seminariów były: „Nauka i nauczanie prawa rzymskiego” (21 marca 2017 r.), „Definire necessarium est? Rzymskie terminy prawne i ich definicje” (13 kwietnia 2018 r.) oraz „Prawnik i wartości w świecie antycznym i współcześnie” (15-16 czerwca 2019 r.). 

Z powodu pandemii COVID-19 tegoroczna konferencja odbędzie się w trybie on-line, na platformie MS Teams. Seminarium w dniu 30.06. br. będzie miało wymiar międzynarodowy - jednym z prelegentów jest dr Anna Plisecka, aktualnie związana z Kalaidos Fachhochschule w Szwajcarii. W spotkaniu wezmą udział reprezentanci wiodących ośrodków badań nad prawem rzymskim w Polsce, w tym dr Piotr Alexandrowicz, tegoroczny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Stypendium, START 2021 dla najlepszych młodych naukowców). Po raz pierwszy wezmą w nim udział jako prelegenci także studenci z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Program Konferencji

 

V OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

Autorytet prawnika – wartość utracona?

30 czerwca 2021 r.

Wydział Prawa i Administracji

UNIWERSYTET GDAŃSKI

On-line MS Teams

 

PROGRAM

10:00 –10.10 Otwarcie konferencji – Dziekan WPiA UG, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG i dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG.

 

10.10- 10.30 dr Anna Plisecka (Kalaidos Fachhochschule, Szwajcaria) – „Ius respondendi. Wzmocnienie czy osłabienie autorytetu prawnika?”

 

10.30-10.50 dr Piotr Alexandrowicz (UAM w Poznaniu) – „Differentiae iuris civilis et canonici w okresie wczesnonowożytnym: koncepcja projektu badawczego i wstępne ustalenia z zakresu metody naukowej”

 

10.50-11.10 dr Bartosz Zalewski (UMCS w Lublinie) – „Autorytet prawa i autorytet jurysty w Divinae Institutiones Laktancjusza”

 

11.10-11.20 Dyskusja

11.20-11.30 Przerwa kawowa

 

11.30-11.50 dr Mateusz Szymura (UWr) – „James Dalrymple, 1. wicehrabia Stair - czyli słów kilka o szkockim Grocjuszu”

 

11.50-12.10 dr Grzegorz Nancka (UŚ) – „Autorytet naukowy na przełomie XIX i XX wieku. Romaniści na łamach lwowskiego Przeglądu Prawa i Administracji”

 

12.10-12.30 dr Paulina Święcicka (UJ) – „Auctoritas jako podstawa wiązania normy prawnej – perspektywa antyczna i współczesna”

 

12.30-12.40 Dyskusja

12.40-12.50 Przerwa kawowa

 

12.50-13:10 Aleksandra Piankowska (UG) – „Czy szkoda jest przesłanką powstania należności z tytułu kary umownej? – uwagi także na tle źródeł rzymskich”

 

13.10-13.30 Bartłomiej Madej, Daniel Zero (UWM w Olsztynie) – „Status społeczny sędziego na przestrzeni ostatnich lat”

 

13:30-13.50 dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG) – „Stat pro ratione auctoritas

 

13.50-14.00 Dyskusja

 

14.00 Zamknięcie konferencji – dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG

 

Link do spotkania: 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 czerwca 2021 roku, 8:29