fbpx V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych

V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych

Dnia 22 września 2021 r. na naszym Wydziale gościliśmy uczestników V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych. Seminarium jest inicjatywą organizowaną pod auspicjami Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (TNPC). Zgodnie z formułą imprezy, młodzi badacze z całej Polski spotykają się co roku w kolejnych ośrodkach akademickich w Polsce, aby dyskutować o bieżących problemach postępowania cywilnego. Tematem tegorocznej edycji Seminarium jest „Postępowanie nieprocesowe – ewolucja i kierunki zmian”.

Seminarium otworzył w imieniu Władz Wydziału p. dr hab. Marcin M. Wiszowaty , prof. UG, prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju. Wśród mówców, którzy zabrali głos w części oficjalnej Seminarium znaleźli się: p. dr hab. Anna Kościółek, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego – inicjatorka i główna organizatorka Seminariów, p. dr hab. Radosław Flejszar, Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek Zarządu TNPC, oraz p. dr mec. Bartosz Szolc-Nartowski, wicedziekan Okręgowej Rady Radców Prawnych w Gdańsku ds. Aplikacji i Doskonalenia Zawodowego. Wsparcie organizacyjne i merytoryczne zapewniły badaczki z Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UG, p. dr mec. Dominika Mróz-Szarmach oraz p. mec. Olga Zinkiewicz-Będźmirowska, z pomocą p. Oliwii Kapeckiej z Sekretariatu Katedry.

Cieszymy się, że możemy gościć na naszym Wydziale młodych badaczy postępowania cywilnego. Dyskusja i współpraca jest istotnym i koniecznym elementem działalności naukowej. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia i znajomości zawarte podczas V Seminarium w Gdańsku będą procentować w badawczej karierze naszych młodych koleżanek i kolegów.  

Warto dodać, że Seminarium jest częścią tegorocznego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, którego obrady rozpoczynają się już jutro, 23 września w Jastrzębiej Górze. Organizację tego ambitnego przedsięwzięcia wziął na siebie zespół Katedry Postępowania Cywilnego naszego Wydziału pod kierunkiem Kierownik Katedry, p. dr hab. Anny Machnikowskiej, prof. UG. Warto podkreślić i docenić wysiłek organizacyjny, w tym wyzwania logistyczne związane z organizacją ogólnopolskiego wydarzenia naukowego, w trybie bezpośrednim oraz w dwóch miejscach.

Uczestnikom rozpoczynającego się jutro Zjazdu, który otworzy Pan Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG życzymy owocnych obrad i wielu pozytywnych wrażeń.

 

[tekst: Marcin M. Wiszowaty, zdjęcia: Sławomir Dajkowski]

 

V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych_V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych_V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych_V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych_V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych_V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych_V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych_
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 września 2021 roku, 8:14