fbpx Konferencja naukowa w ramach projektu WorkYP-Horizon 2020 kierowanego przez dr hab. Monikę Tomaszewską, prof. UG | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konferencja naukowa w ramach projektu WorkYP-Horizon 2020 kierowanego przez dr hab. Monikę Tomaszewską, prof. UG

Konferencja naukowa w ramach projektu WorkYP-Horizon 2020 kierowanego przez dr hab. Monikę Tomaszewską, prof. UG

W dniu 30 czerwca 2021 r. zespół naukowy pod kierownictwem dr hab. Moniki Tomaszewskiej, prof. UG organizuje Konferencję poświęconą Krajowemu Raportowi na temat osób zatrudnionych na niestabilnych podstawach prawnych i przez to zagrożonych wykluczeniem i niedostatkiem (tzw. biedni pracujący).  Krajowy Raport jest efektem blisko dwuletnich szeroko zakrojonych badań naukowych o charakterze prawno-społecznym, a także prawno-porównawczym, które są prowadzone w ramach Projektu badawczego WorkYP („Working Yet Poor – Pracujący, wciąż biedny”) - Horizon 2020. Projekt Krajowego Raportu był także przedmiotem konsultacji z lokalnymi partnerami społecznymi, ekspertami oraz instytucjami państwowymi oraz samorządowymi zajmującymi się stałym monitorowaniem rynku pracy oraz problemem wykluczenia społecznego. Celem konferencji jest zaprezentowanie ostatecznej wersji Krajowego Raportu, zaś przede wszystkim ocena obecnego stanu prawnego i nakreślenie pożądanych kierunków zmian dających podstawy godnych warunków pracy niezależnie od formy zatrudnienia.

 

wpia

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 czerwca 2021 roku, 15:50