Kolegium Redakcyjne | Wydział Prawa i Administracji

Kolegium Redakcyjne

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 kwietnia 2017 roku, 11:14
KOLEGIUM REDAKCYJNE "GDAŃSKICH STUDIÓW PRAWNICZYCH - PRZEGLĄD ORZECZNICTWA"

Redaktor naczelny:

Prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Członkowie kolegium:

Dr hab.Tomasz Bąkowski, prof. UG

Dr hab.Krzysztof Grajewski, prof. UG

Dr hab. Jakub Stelina, prof. UG

Dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

Dr Arkadiusz Wowerka, LL.M.

 

Sekretarz redakcji:

Dr Maciej Łaga

Kontakt e-mail: m.laga@prawo.ug.edu.pl

Adres redakcji:
ul. Jana Bażyńskiego 6 (pok. 4023)
80-980 Gdańsk

RADA NAUKOWA "GDAŃSKICH STUDIÓW PRAWNICZYCH - PRZEGLĄD ORZECZNICTWA"

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka (Uniwersytat Gdański)

Dr Wojciech Świda ( Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires)

Prof. Richard Warner (Chicago-Kent College of Law)

 

Lista recenzentów czasopisma w 2012 roku

prof. dr hab. Jarosław Warylewski
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG
dr hab. Jakub Stelina, prof. UG
dr Piotr Uziębło
dr Arkadiusz Wowerka

Lista recenzentów czasopisma w 2011 roku

prof. dr hab. Jarosław Warylewski
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG
dr hab. Jakub Stelina, prof. UG
dr Piotr Uziębło

dr Arkadiusz Wowerka