Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa

 

UWAGA !

W dniu 14 stycznia 2019 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę dotyczącą włączenia „Gdańskich Studiów Prawniczych – Przeglądu Orzecznictwa" do czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze” (ISSN 1734-5669).  Połączonemu czasopismu nadano nowy format. Od nr 1/2019 połączone „Gdańskie Studia Prawnicze” będą kwartalnikiem. Więcej informacji o czasopiśmie na stronie: https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/wydawnictwa/gdanskie_studia_prawnicze. Niniejsza strona internetowa ma charakter historyczny. Zawiera informacje na temat wydawanego w latach 2005-2018 czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa".

 

* * * * *

Czasopismo "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" (ISSN 1734–5677) powstało w roku 2005 na podstawie uchwały Rady Wydziału  Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Był to kwartalnik poświęcony wielogałęziowej ocenie dorobku judykatury. Miał on na celu uzupełnienie tomów "Gdańskich Studiów Prawniczych" o publikację przeglądów orzecznictwa, w szczególności w postaci glos do orzeczeń. Ze względów organizacyjnych związanych m.in. z przygotowywaniem poszczególnych tomów do druku ta część działalności publikacyjnej Wydziału Prawa i Administracji realizowana była w formie odrębnego czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa". Czasopismo miało charakter ogólnopolski. Wydawane było we współpracy z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Ostatni numer - 4/2018 - ukazał się pod koniec 2018 r.

Pozostałe informacje o "GSP-PO" na poszczególnych podstronach.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. luty 2014 - 11:28; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 12. Lipiec 2019 - 18:08; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła