fbpx Kolegium Redakcyjne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Kolegium Redakcyjne

Kolegium Redakcyjne

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 lipca 2019 roku, 18:12
KOLEGIUM REDAKCYJNE "GDAŃSKICH STUDIÓW PRAWNICZYCH - PRZEGLĄD ORZECZNICTWA"

Redaktor naczelny:

Prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Członkowie kolegium:

Dr hab.Tomasz Bąkowski, prof. UG

Dr hab.Krzysztof Grajewski, prof. UG

Dr hab. Jakub Stelina, prof. UG

Dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

Dr Arkadiusz Wowerka, LL.M.

 

Sekretarz redakcji:

Dr Maciej Łaga

Kontakt e-mail: gsp@prawo.ug.edu.pl

Adres redakcji:
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-980 Gdańsk

RADA NAUKOWA "GDAŃSKICH STUDIÓW PRAWNICZYCH - PRZEGLĄD ORZECZNICTWA"

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka (Uniwersytat Gdański)

Dr Wojciech Świda ( Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires)

Prof. Richard Warner (Chicago-Kent College of Law)

 

Lista stałych recenzentów zewnętrznych

dr hab. Magdalena Bainczyk

dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK

dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr

dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US

dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

dr hab. Dorota Dzienisiuk

dr Marcin Glicz

prof. dr hab. Stanisław Hoc

dr hab. Wojciech Klyta, prof. UŚ

dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKSW

dr hab. Witold Kurowski

dr hab. Monika Latos-Miłkowska

dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW

dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska

dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ

dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ

 

Lista recenzentów czasopisma w 2012 roku

prof. dr hab. Jarosław Warylewski
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG
dr hab. Jakub Stelina, prof. UG
dr Piotr Uziębło
dr Arkadiusz Wowerka

 

Lista recenzentów czasopisma w 2011 roku

prof. dr hab. Jarosław Warylewski
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG
dr hab. Jakub Stelina, prof. UG
dr Piotr Uziębło

dr Arkadiusz Wowerka