fbpx KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNA

KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNA

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 września 2020 roku, 6:57

Plan zajęć dla studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.

 

 


 

Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)*

1.10.2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

 

KRYMINOLOGIA II stopnia niestacjonarna

1 rok - specjalność KRYMINALISTYCZNA

1 rok - specjalność KRYMINOLOGICZNA

aktualizacja: 18/09/2020; godz.: 6:54

KRYMINOLOGIA II stopnia niestacjonarna

2 rok - specjalność KRYMINALISTYCZNA

aktualizacja: 18/09/2020; godz.: 6:55

KRYMINOLOGIA II stopnia niestacjonarna

2 rok - specjalność KRYMINOLOGICZNA

aktualizacja: 18/09/2020; godz.: 6:55