fbpx Komunikat Dziekana dot. zajęć z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich w semestrze zimowym 2020/2021 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Komunikat Dziekana dot. zajęć z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich w semestrze zimowym 2020/2021

Komunikat Dziekana dot. zajęć z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich w semestrze zimowym 2020/2021

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG
Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2020 ROKU W SPRAWIE WYKAZU  ZAJĘĆ, 
KTÓRE ZE WZGLĘDU NA EFEKTY UCZENIA SIĘ, POWINNY BYĆ ZREALIZOWANE W FORMIE
Z BEZPOŚREDNIM UDZIAŁEM STUDENTÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

Na podstawie § 1 ust. 5 Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora UG z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, informuję, że:

  1. Poniższe zajęcia praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne) realizowane będą
    z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

 

  • Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami fizycznymi – Kryminologia II stopnia, drugi rok, studia stacjonarne i niestacjonarne;
  • Terroryzm (część chemiczna) – Kryminologia II stopnia, drugi rok, studia stacjonarne i niestacjonarne;
  • Terroryzm (część biologiczna) – około 30% zajęć – Kryminologia II stopnia, drugi rok, studia stacjonarne i niestacjonarne. W pozostałym wymiarze zostaną przeprowadzone  w formie zdalnej.

 

  1. Zajęcia praktyczne, o których mowa w pkt. I, będą realizowane zgodnie z przyjętym planem zajęć dydaktycznych w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie
    z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 września 2020 roku, 15:22