fbpx Harmonogram praktyk | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Harmonogram praktyk

Harmonogram praktyk

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 lutego 2020 roku, 14:18

                              Harmonogram studenckich praktyk zawodowych realizowanych

                                            na Wydziale Prawa i Administracji

 

 

Planowanie ilości miejsc w danej instytucji na obowiązkowe praktyki studenckie

do końca marca danego

roku kalendarzowego

Wybieranie przez studentów instytucji, w których będą odbywać praktyki oraz zgłoszenie tego faktu w dziekanacie i zapis na praktykę.

Od 15 kwietnia do 30 kwietnia

 

Wystawianie porozumień i skierowań na praktyki oraz ich rozesłanie

do 30 maja danego

roku kalendarzowego

Wydawanie studentom skierowań na praktyki

w trakcie roku akademickiego

Rozliczanie studentów z praktyk i zaliczanie praktyk

do 20 września danego

roku kalendarzowego