fbpx V rok PRAWO jednolite (2017/2018) - ARCHIWUM | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

V rok PRAWO jednolite (2017/2018) - ARCHIWUM

PRAWO jednolite - V rok (2017/2018)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 października 2018 roku, 7:40

 


Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG

 z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przewidzianych programem jednolitych studiów prawniczych specjalizacji głównych i dodatkowych oraz organizacji zajęć dydaktycznych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej i odbywaniem egzaminu dyplomowego na jednolitych studiach prawniczych


Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG

 z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie przewidzianych programem jednolitych studiów prawniczych specjalizacji głównych i dodatkowych oraz organizacji zajęć dydaktycznych związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej i odbywaniem egzaminu dyplomowego na jednolitych studiach prawniczychZałącznik nr 1 do zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 lipca 2017 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 lipca 2017 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 lipca 2017 r.


HARMONOGRAM SEMESTRU LETNIEGO 2017/2018 

dla studentów V roku Prawa studiów jednolitych

wersja do wydruku

V rok Prawo studia jednolite magisterskie
(stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)
SEMESTR LETNI 2017/2018
19.02.2018 – 8.04.2018 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
studia stacjonarne + studia niestacjonarne (wieczorowe) (poniedziałek - piątek)*
studia niestacjonarne zaoczne (sobota; niedziela)**
20.03.2018 ŚWIĘTO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Dzień Rektorski
28.03.2018 – 3.04.2018 WAKACJE WIOSENNE
(przerwa świąteczna)
do 8.04.2017 Podanie terminów losowań tematów prac magisterskich
9.04.2018 – 22.04.2018 SESJA EGZAMINACYJNA (PODSTAWOWA) Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ
(jeden egzamin dzienne; niestacjonarni studenci po południu lub w weekend)
23.04.2018 – 29.04.2018 SESJA EGZAMINACYJNA (POPRAWKOWA) Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ
(jeden egzamin dzienne; niestacjonarni studenci po południu lub w weekend)
28.04.2018 LOSOWANIE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH
2.05.2018 DZIEŃ REKTORSKI
07.05.2018 - 10.06.2018 PISANIE PRACY MAGISTERSKIEJ PRZEZ STUDENTA
oraz oddawanie prac do systemu antyplagiatowego
11.06.2018 - 17.06.2018 RECENZOWANIE PRAC MAGISTERSKICH
18.06.2018 - 24.06.2018 EGZAMIN DYPLOMOWY
25.06.2018 – 02.09.2018 WAKACJE LETNIE
3.09.2018 – 9.09.2018 SESJA EGZAMINACYJNA (POPRAWKOWA II) Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ
(jeden egzamin dzienne; niestacjonarni studenci po południu lub w weekend)
10.09.2018 LOSOWANIE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH
10.09.2018 - 21.10.2018 PISANIE PRACY MAGISTERSKIEJ PRZEZ STUDENTA
oraz oddawanie prac do systemu antyplagiatowego
22.10.2018 - 28.10.2018 RECENZOWANIE PRAC MAGISTERSKICH
29.10.2018 - 04.11.2018 EGZAMIN DYPLOMOWY

* Szczegółowy HARMONOGRAM organizacji semestru letniego 2017/2018 dla studentów V roku Prawa studiów jednolitych