fbpx V rok studiów (PZ) - 2018/2019 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

V rok studiów (PZ) - 2018/2019

V rok PRAWA jednote niestacjonarne - 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 października 2018 roku, 13:16

*UWAGA: obsada poszczególnych zajęć może ulegać zmianą zgodnie z dec. Kierownika Katedry.

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
ROK AKADEMICKI 2018/2019
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
         

BANKI I REGULACJE BANKOWE (PUBLICZNE I PRYWATNE PRAWO BANKOWE)

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo bankowe dr Rafał Mroczkowski wykład PZ 15
2. Umowy bankowe

dr Damian Cyman

dr Grzegorz Sikorski

wykład PZ 10
3. Ochrona konsumenta na rynku usług bankowych

dr Damian Cyman

wykład PZ 10
4. System unijnej bankowości centralnej dr Edwardas Juchnevičius wykład PZ 10
         

HANDEL MIĘDZYNARODOWY I PRAWO INWESTYCYJNE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Międzynarodowe prawo finansowe dr Tomasz Sowiński wykład PZ 15
2. Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe

dr Arkadiusz Wowerka

wykład PZ 10
3. Międzynarodowe prawo inwestycyjne

dr Edwardas Juchnevičius

dr Arkadiusz Wowerka

wykład PZ 10
4. Międzynarodowy arbitraż handlowy

dr Arkadiusz Wowerka

wykład PZ 10
         

HISTORIA PRAWA

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Wymiar sprawiedliwości na przestrzeni dziejów dr Michał Gałędek wykład PZ 15
2. Myśl kodyfikacyjna w Europie XVIII-XIX wieku oraz jej rezultaty dr Anna Klimaszewska wykład PZ 10
3. Myśl konstytucyjna na świecie w XVIII-XIX wieku prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski wykład PZ 10
4. Wielkie procesy sądowe w historii dr Piotr Kitowski wykład PZ 10
         

LEGISLACJA

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Zasady techniki prawodawczej dr hab. Grzegorz Wierczyński, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Kontrola tworzenia prawa

dr hab. Mariusz Bogusz, profesor nadzwyczajny

dr Anna Rytel-Warzocha

wykład PZ 10
03. Legislacja parlamentarna

dr hab. Piotr Uziębło, profesor nadzwyczajny

dr hab. Marcin Wiszowaty, profesor nadzwyczajny

wykład PZ 10
4 Legislacja administracyjna dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PODATKI I PRAWO PODATKOWE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
URUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Systemy podatkowe i procedura podatkowa dr Przemysław Panfil wykład PZ 15
2. Podatki w biznesie dr Łukasz Karczyński wykład PZ 10
3. Optymalizacja podatkowa

dr Rafał Mroczkowski

dr Damian Cyman

wykład PZ 10
4. Międzynarodowe prawo podatkowe dr Edwardas Juchnevičius wykład PZ 10
         

PRAWO DOWODOWE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne)

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny

dr Grzegorz Julke

dr Krzysztof Kaszubowski

wykład PZ 15
2. Psychiatria sądowa dr Piotr Radziwiłłowicz wykład PZ 10
3. Medycyna sądowa doc. dr hab. Zbigniew Jankowski wykład PZ 10
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze dr Maciej Fingas wykład PZ 10
         

PRAWO EUROPEJSKIE I KOMPARATYSTYKA

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 22/03/2018 specjalizacja zamknięta na wniosek Kierownika Katedry
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. UE wobec problemów globalnych --------------------------------------------------------- wykład PZ 15
2. Europejskie i porównawcze prawo mediów --------------------------------------------------------- wykład PZ 10
3. Europejskie i porównawcze prawo zobowiązań --------------------------------------------------------- wykład PZ 10
4. "Życie na granicy": jednostka w Unii Europejskiej --------------------------------------------------------- wykład PZ 10
         

PRAWO I FINANSE KORPORACJI

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo rynku finansowego

dr Damian Cyman

dr Grzegorz Sikorski

wykład PZ 15
2. Zasady ładu korporacyjnego dr Bartłomiej Gliniecki wykład PZ 10
3. Korporacyjne prawo finansowe dr Łukasz Karczyński wykład PZ 10
4. Łączenia, podziały i przekształcenia spółek

dr Rafał Mroczkowski

dr Arkadiusz Wowerka

wykład PZ 10
         

PRAWO INFRASTRUKTURY

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo energetyczne

dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba

wykład PZ 15
2. Prawo infrastruktury transportowej

dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny

wykład PZ 10
3. Prawo telekomunikacyjne dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład PZ 10
4. Prawo infrastruktury krytycznej

dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny

wykład PZ 10
         

PRAWO KONKURENCJI

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo ochrony konkurencji dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów dr Hanna Wolska wykład PZ 10
3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

dr Magdalena Jaś-Nowopolska

dr Krzysztof Czub

wykład PZ 10
4. Prawo pomocy publicznej dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO KONSTYTUCYJNE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Sądownictwo konstytucyjne dr Anna Rytel-Warzocha wykład PZ 15
2. Prawa i wolności konstytucyjne dr Agnieszka Gajda wykład PZ 10
3. Prawo wyborcze dr hab. Piotr Uziębło, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
4. Konstytucyjne prawo porównawcze dr hab. Marcin Wiszowaty, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO KONSUMENCKIE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Umowy konsumenckie i postępowania w sprawach konsumenckich dr Izabela Adrych-Brzezińska wykład PZ 15
2. Handel elektroniczny i usługi świadczone drogą elektroniczną dr Maja Maciejewska-Szałas wykład PZ 10
3. Prawo turystyczne

dr Grzegorz Sikorski

dr Bartosz Szolc-Nartowski

wykład PZ 10
4. Ochrona bezpieczeństwa konsumentów dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO KRYMINALNE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
URUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo kryminalne państw obcych dr Tomasz Snarski wykład PZ 15
2. Statystyka kryminalna vacat - Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii wykład PZ 10
3. Prawo karne wykroczeń dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
4. Prawo karne skarbowe dr Ryszard Skarbek wykład PZ 10
         

PRAWO MORSKIE

Zmiana zawartości sepcjalizacji dodatkowej w dniu 23/03/2018 przez Kierownika Katedry
ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo bezpieczeństwa morskiego

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny

dr Justyna Nawrot

wykład PZ 15
2. Sądownictwo morskie i arbitraż morski

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny

mgr Jakub Puszkarski

wykład PZ 10
3. Ochrona środowiska w żegludze morskiej dr Justyna Nawrot wykład PZ 10
4. Obszary morskie i administracja morska

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny

dr Magdalena Adamowicz

wykład PZ 10
         

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Proces inwestycyjno-budowlany

dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny

wykład PZ 15
2. Gospodarka nieruchomościami (aspekty publicznoprawne)

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny

dr Michał Miłosz

wykład PZ 10
3. Prawo obrotu nieruchomościami (aspekty prywatnoprawne) dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba wykład PZ 10
4. Prawo mieszkaniowe dr hab. Anna Sylwestrzak, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO OCHRONY ZDROWIA

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
URUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo medyczne (cywilne i karne)

dr Izabela Adrych-Brzezińska

dr Jacek Potulski

wykład PZ 15
2. Publiczne prawo ochrony zdrowia

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

dr Maciej Nyka

wykład PZ 10
3. Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne

dr Maciej Nyka

wykład PZ 10
4. Biomedycyna i bioetyka dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO W BIZNESIE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Ekonomiczna analiza prawa i negocjacje prawnicze dr Magdalena Konopacka wykład PZ 15
2. Biometria a prawo dr hab. Maciej Barczewski, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
3. Protokół dyplomatyczny (savoir-vivre) w biznesie dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
4. Etyka w biznesie dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo autorskie i zawalczania nieuczciwej konkurencji

dr hab. Maciej Barczewski, profesor nadzwyczajny

dr Hanna Wolska

wykład PZ 15
2. Prawo własności przemysłowej dr Ewelina Kowalczyk wykład PZ 10
3. Prawo mediów dr Ewelina Kowalczyk wykład PZ 10
4. Prawo ochrony dziedzictwa kultury dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO ZATRUDNIENIA

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Europejskie prawo pracy dr hab. Monika Tomaszewska, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Zbiorowe prawo pracy dr Jakub Szmit wykład PZ 10
3. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu dr Justyna Świątek-Rudoman wykład PZ 10
4. Prawo ubezpieczeń społecznych dr hab. Alina Wypych-Żywicka, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Zrównoważony rozwój w prawie międzynarodowym dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Gospodarczy wymiar zrównoważonego rozwoju prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean wykład PZ 10
3. Socjalny wymiar zrównoważonego rozwoju

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny

dr hab. Katarzyna Łasak

wykład PZ 10
4. Ekofilozofia

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny

wykład PZ 10
         

PROCESOWE WARSZTATY PRAWNICZE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Tworzenie umów


dr Izabela Adrych-Brzezińska

dr Tomasz Widłak

wykład PZ 15
2. Tworzenie pism procesowych cywilnych mgr Dominika Mróz-Szarmach wykład PZ 10
3. Tworzenie pism procesowych administracyjnych dr Michał Miłosz wykład PZ 10
4. Tworzenie pism procesowych karnych dr Tomasz Kanty wykład PZ 10
         

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo zamówień publicznych dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Koncesje na roboty budowlane dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład PZ 10
3. Partnerstwo publiczno-prawne dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
4. Problematyka umów w zamówieniach publicznych dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład PZ 10
         

ŚRODOWISKO I PRAWA CZŁOWIEKA

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Globalne prawo środowiska dr Maciej Nyka wykład PZ 15
2. Instytucjonalne gwarancje prawa człowieka do środowiska VACAT wykład PZ 10
3. Prawo ochrony środowiska w orzecznictwie dr Diana Trzcińska wykład PZ 10
4. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska dr Maciej Nyka wykład PZ 10
         

TEORIA I FILOZOFIA PRAWA

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący sylabusy Ilość godzin
1. Teoria trudnych przypadków (hard cases) prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło wykład PZ 15
2. Retoryka i erystyka prawnicza dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
3. Teoria argumentacji prawniczej

dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny


dr Maciej Wojciechowski

wykład PZ 10
4. Prawo i literatura

prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło


dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny

wykład PZ 10
         

UŻYCIE SIŁY I KONFLIKTY ZBROJNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Międzynarodowe prawo humanitarne

dr Katarzyna Łasak, profesor nadzwyczajny

dr hab. Krzysztof Drzewicki, profesor nadzwyczajny

wykład PZ 15
2. Użycie siły w prawie międzynarodowym

dr Katarzyna Łasak, profesor nadzwyczajny

dr hab. Karolina  Wierczyńska

wykład PZ 10
3. Odpowiedzialność za zbrodnie międzynarodowe

dr hab. Karolina  Wierczyńska

wykład PZ 10
4. Ochrona dóbr kultury i środowiska w czasie konfliktów zbrojnych

dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny

dr Maciej Nyka

wykład PZ 10
         

EUROPEJSKIE PRAWO PRYWATNE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 22/03/2018 specjalizacja zamknięta na wniosek Kierownika Katedry
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Europejskie prawo obligacyjne --------------------------------------------------------- wykład PZ 15
2. Europejskie prawo ubezpieczeniowe --------------------------------------------------------- wykład PZ 10
3. Europejskie prawo spółek

---------------------------------------------------------

wykład PZ 10
4. Europejskie prawo pracy --------------------------------------------------------- wykład PZ 10
         

METODYKA PRACY PRAWNIKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
URUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Metodyka pracy sędziego cywilisty i sędziego karnisty dr Piotr Rogoziński wykład PZ 15
2. Metodyka pracy pełnomocnika w postępowaniu cywilnym dr Grzegorz Julke wykład PZ 10
3. Metodyka pracy prokuratora dr Michał Gabriel-Węgłowski wykład PZ 10
4. Metodyka pracy obrońcy dr Maciej Fingas wykład PZ 10
         

TRADYCJE PRAWNE

ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Rzymskie korzenie współczesnego prawa rodzinnego w świetle psychologii ewolucyjnej dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Współczesne rodziny prawa w perspektywie praawnoprównawczej dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
3. Prawo migracyjne w perspektywie praawnoprównawczej dr Bartosz Szolc-Nartowski wykład PZ 10
4. Zobowiązania z kontraktu. Ujęcia tradycyjne i współczesne wyzwania dr Bartosz Szolc-Nartowski wykład PZ 10
         

PRAWO UE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 22/03/2018 została utworzona specjalizacja na wniosek Kierownika Katedy
ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Polityki sektorowe UE

dr Monika Adamczak-Retecka

dr Magdalena Konopacka

dr Olga Śniadach

wykład PZ 15
2. Zawody prawnicze UE dr Magdalena Konopacka wykład PZ 10
3. Ochrona jednostki w UE dr Olga Śniadach wykład PZ 10
4. Transgraniczne spory sądowe w UE dr Magdalena Konopacka wykład PZ 10
         

MORSKIE PRAWO PRYWATNE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia XX/03/2018 została utworzona specjalizacja na wniosek Kierownika Katedy
ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Umowy w obrocie morskim

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny

mgr Jakub Puszkarski

wykład PZ 15
2. Odpowiedzialność za eksploatację statku dr Justyna Nawrot wykład PZ 10
3. Ubezpieczenia morskie dr Magdalena Adamowicz wykład PZ 10
4. Zarządzanie i eksploatacja w portach morskich

dr Magdalena Adamowicz

mgr Jakub Puszkarski

wykład PZ 10
         

PRAWO TRANSPORTOWE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia XX/03/2018 została utworzona specjalizacja na wniosek Kierownika Katedy
ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo przewozowe dr Magdalena Adamowicz wykład PZ 15
2. Umowa przewozu multimodalnego mgr Jakub Puszkarski wykład PZ 10
3. Międzynarodowe i krajowe regulacje w transporcie towarowym mgr Jakub Puszkarski wykład PZ 10
4. Prawo żeglugi morskiej

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny

dr Justyna Nawrot

wykład PZ 10

 

PRAWO A RELIGIA


dec. Dziekana dr hab. J. Steliny, profesora nadzwyczajnego z dnia 13/04/2018 utworzono nową specjalizację
ZAPISY czerwiec-lipiec 2018
NIEURUCHOMIONA
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo wyznaniowe ks. dr Grzegorz Świst wykład PZ 15
2. Prawo kanoniczne ks. dr Grzegorz Świst wykład PZ 10
3. Ochrona wolności sumienia dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny
ks. dr Grzegorz Świst
wykład PZ 10
4. Ochrona godności człowieka dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny
ks. dr Grzegorz Świst
wykład PZ 10