fbpx SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2017/2018 - V rok 2018/2019) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2017/2018 - V rok 2018/2019)

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2017/2018 - V rok 2018/2019)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 maja 2018 roku, 13:47

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
  PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 4   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 4
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)

dr Bartłomiej Gliniecki

dr Grzegorz Sikorski

30   1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)

dr Bartłomiej Gliniecki

dr Grzegorz Sikorski

15
2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne dr Jarosław Świeczkowski 30   2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne dr Jarosław Świeczkowski 15
3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny 30   3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny 15
                 
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Międzynarodowe prawo handlowe

prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska

dr hab. Sylwia Majowska-Szulc, profesor nadzwyczajny

30   4. Międzynarodowe prawo handlowe

prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska

dr Arkadiusz Wowerka

15
5. Prawo papierów wartościowych dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba 30   5. Prawo papierów wartościowych dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba 15
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)

dr hab. Dorota Maśniak, profesor nadzwyczajny

dr Tomasz Sowiński

30   6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)

dr hab. Dorota Maśniak, profesor nadzwyczajny

dr Tomasz Sowiński

15
                 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 5   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)

dr Grzegorz Julke

dr Arkadiusz Wowerka

30   7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)

dr Grzegorz Julke

dr Arkadiusz Wowerka

15
8. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne

dr hab. Sylwia Majowska-Szulc, profesor nadzwyczajny

dr Arkadiusz Wowerka

30   8. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne

dr Arkadiusz Wowerka

15
9. Prawo własności intelektualnej dr Krzysztof Cub
 
30   9. Prawo własności intelektualnej dr Krzysztof Cub 15
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz KARNO-PRAWNĄ
)

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny

dr Anna Podolska

dr Tomasz Snarski

dr Paweł Sut

30   10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz KARNO-PRAWNĄ
)

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny

dr Anna Podolska

dr Tomasz Snarski

dr Paweł Sut

15