fbpx SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2018/2019 - V rok 2019/2020) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2018/2019 - V rok 2019/2020) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2018/2018 - V rok 2019/2020)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 marca 2018 roku, 9:03

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
  PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)

dr Bartłomiej Gliniecki

dr Grzegorz Sikorski

30   1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)

dr Bartłomiej Gliniecki

dr Grzegorz Sikorski

15
2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne dr Jarosław Świeczkowski 30   2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne dr Jarosław Świeczkowski 15
3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny 30   3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny 15
                 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Międzynarodowe prawo handlowe   30   4. Międzynarodowe prawo handlowe   15
5. Prawo papierów wartościowych   30   5. Prawo papierów wartościowych   15
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
  30   6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
  15
                 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
  30   7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
  15
8. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne   30   8. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne   15
9. Prawo własności intelektualnej
 
30   9. Prawo własności intelektualnej   15
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
  30   10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
  15