fbpx SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2018/2019 - V rok 2019/2020) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2018/2019 - V rok 2019/2020)

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2018/2018 - V rok 2019/2020)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 lutego 2020 roku, 14:59

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
  PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)

dr Bartłomiej Gliniecki

dr Grzegorz Sikorski

30   1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)

dr Bartłomiej Gliniecki

dr Grzegorz Sikorski

15
2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne dr Jarosław Świeczkowski 30   2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne dr Jarosław Świeczkowski 15
3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny 30   3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny 15
                 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Międzynarodowe prawo handlowe prof. UG, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc; prof. dr hab. Ewa Bagińska 30   4. Międzynarodowe prawo handlowe dr Arkadiusz Wowerka 15
5. Prawo papierów wartościowych
  dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG
30   5. Prawo papierów wartościowych
  dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG
15
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
dr hab. Dorota Maśniak; dr Tomasz Sowiński 30   6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
  dr hab. Dorota Maśniak
15
                 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
  dr Grzegorz Julke; dr Arkadiusz Wowerka
30   7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
  dr Grzegorz Julke; dr Arkadiusz Wowerka
15
8. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne prof. UG, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc; dr Dominika Mróz-Szarmach 30   8. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne dr Arkadiusz Wowerka 15
9. Prawo własności intelektualnej
dr Krzysztof Czub
30   9. Prawo własności intelektualnej dr Krzysztof Czub 15
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Paweł Sut; dr Anna Podolska 30   10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Paweł Sut; dr Anna Podolska 15