Programy studiów | Wydział Prawa i Administracji

Programy studiów

środa, 7 lutego 2018 roku, 13:31

CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2018/2019

Uchwałą RW z dnia 11/12/2017 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku ADMINISTRACJA

od roku akad. 2018/2019

Administracja I stopnia stacjonarna
Administracja II stopnia stacjonarna
Administracja I stopnia niestacjonarna
Administracja II stopnia niestacjonarna

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2018/2019

Kryminologia I stopnia stacjonarna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO w ADMINISTRACJI i GOSPODARCE

od roku akad. 2018/2019

Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE

od roku akad. 2018/2019

Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2018/2019

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION

od roku akad. 2018/2019

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW

od roku akad. 2018/2019

European and International Business Law II stopnia niestacjonarne (EN,PL)

 CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2017/2018

Uchwałą RW z dnia 24/04/2017 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku ADMINISTRACJA

od roku akad. 2017/2018

Administracja I stopnia stacjonarna
Administracja II stopnia stacjonarna
Administracja I stopnia niestacjonarna
Administracja II stopnia niestacjonarna

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2017/2018

Kryminologia I stopnia stacjonarna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO w ADMINISTRACJI i GOSPODARCE

od roku akad. 2017/2018

Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE

od roku akad. 2017/2018

Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2017/2018

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION

od roku akad. 2017/2018

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW

od roku akad. 2017/2018

European and International Business Law II stopnia niestacjonarne

 

 CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2016/2017

 

Uchwałą RW z dnia 13/06/2016 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2016/2017

Kryminologia I stopnia stacjonarna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO w ADMINISTRACJI i GOSPODARCE

od roku akad. 2016/2017

Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2016/2017

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne

 


 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (RW z dnia 13/06/2016 oraz 15/06/2016)

Obowiązujący plan studiów dla Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia dla studentów rozpoczynających studia od 2016/2017


 

 

 

Szczegółowe informacje dla kierunku Administracja I stopnia obowiązujące od 2015/2016 (cykl dydaktyczny).


European Business Administration na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Obowiązujący plan studiów dla European Business Administration I stopnia dla studentów rozpoczynających studia od 2015/2016:


Szczegółowe informacje dla kierunku Prawo obowiązujące od 2015/2016 (cykl dydaktyczny).


Szczegółowe informacje dla kierunku Prawo obowiązujące od 2014/2015 (cykl dydaktyczny).Nowy kierunek - Prawo w administracji i gospodarce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Obowiązujący plan studiów dla Prawo w administracji i gospodarce II stopnia dla studentów rozpoczynających studia od 2015/2016:Nowy kierunek - Podatki i Doradztwo Podatkowe I stopnia na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Obowiązujący plan studiów dla Podatków i Doradztwa Podatkowego I stopnia dla studentów rozpoczynających studia od 2015/2016:Nowy kierunek II stopnia - Kryminologia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Obowiązujący plan studiów dla Kryminologii II stopnia dla studentów rozpoczynających studia od 2015/2016:Nowy kierunek - European and International Business Law and EU administration na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Obowiązujący plan studiów dla European and International Business Law and EU administration I stopnia dla studentów rozpoczynających studia od 2014/2015:Kierunek - Podatki i Doradztwo Podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Obowiązujący plan studiów dla Podatków i Doradztwa Podatkowego II stopnia dla studentów rozpoczynających studia od 2015/2016:

Obowiązujący plan studiów dla Podatków i Doradztwa Podatkowego II stopnia dla studentów rozpoczynających studia od 2014/2015:Nowy kierunek - Podatki i Doradztwo Podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Obowiązujący plan studiów dla Podatków i Doradztwa Podatkowego II stopnia dla studentów rozpoczynających studia w 2013/2014:Nowy kierunek - Kryminologia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Obowiązujący plan studiów dla Kryminologii I stopnia dla studentów rozpoczynających studia od 2015/2016

Obowiązujący plan studiów dla Kryminologii I stopnia dla studentów rozpoczynających studia od 2013/2014:Nowy program studiów administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Obowiązujący plan studiów dla Administracji II stopnia dla studentów rozpoczynających studia od 2015/2016

Plan studiów dla Administracji II stopnia dla studentów rozpoczynających studia od 2013/2014:Nowy program studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

W dniu 6 maja 2013 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uchwaliła nowe programy jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo. Zaczną one obowiązywać już od najbliższego roku akademickiego. 

Szczegółowe informacje.NOWE 3-letnie studia!

Program studiów uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UG w dniu 16.04.2012 r. (nr 39/2012) oraz przez Senat Uniwerystetu Gdańskiego w dniu 31.05.2012 r. (nr 56/12 oraz 51/12 ) i mające zastosowanie od dnia 1 października 2012 roku w odniesieniu do I roku studiów, na kierunku Prawo (rok akademicki 2012/2013).Programy studiów uchwalone przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UG w dniu 16.04.2012 r. (nr 39/2012) oraz przez Senat Uniwerystetu Gdańskiego w dniu 31.05.2012 r. (nr 56/12) i mające zastosowanie od dnia 1 października 2012 roku w odniesieniu do I roku studiów, na kierunku Prawo (rok akademicki 2012/2013).

Dla studentów którzy rozpoczęli studia według wcześniejszych programów, dotychczasowe programy studiów mają zastosowanie na wyższych latach, aż do ukończenia cyklu kształcenia (uzyskania dyplomu).Programy studiów uchwalone przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UG w dniu 26.03.2012 r. (nr 29/2012 ) oraz przez Senat Uniwerystetu Gdańskiego w dniu 26.04.2012 r. (nr 28/12 ) i mające zastosowanie od dnia 1 października 2012 roku w odniesieniu do I roku studiów, na kierunku Administracja (rok akademicki 2012/2013)Programy studiów uchwalone przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UG w dniu 28.04.2008r. i mające zastosowanie od dnia 1 października 2008 roku w odniesieniu do I roku studiów, na kierunku Prawo, na studiach Administracyjnych I stopnia oraz studiach Administracyjnych II stopnia wieczorowych (MSU). Dla studiów Administracyjnych II stopnia (MSA) programy mają zastosowanie od dnia 1 października 2011 roku.
Dla studentów którzy rozpoczęli studia według wcześniejszych programów, dotychczasowe programy studiów mają zastosowanie na wyższych latach, aż do ukończenia cyklu kształcenia (uzyskania dyplomu).

Programy studiów obowiązujące studentów którzy rozpoczęli studia według wcześniejszych programów.
Rok akademicki 2007 / 2008:
Rok akademicki 2006 / 2007:

 

Aktualności

Brak aktualności.