Programy studiów | Wydział Prawa i Administracji

Programy studiów

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 października 2018 roku, 7:55

CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2018/2019

Uchwałą RW z dnia 11/12/2017 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku ADMINISTRACJA

od roku akad. 2018/2019

Administracja I stopnia stacjonarna
Administracja II stopnia stacjonarna
Administracja I stopnia niestacjonarna
Administracja II stopnia niestacjonarna

 

Uchwałą RW z dnia 11/12/2017 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION

od roku akad. 2018/2019

(kierunek nieuruchomiony)

 

Uchwałą RW z dnia 11/12/2017 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW

od roku akad. 2018/2019

European and International Business Law II stopnia niestacjonarne (EN,PL)

 

Uchwałą RW z dnia 11/06/2018 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2018/2019

Kryminologia I stopnia stacjonarna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna

 

Uchwałą RW z dnia 11/12/2017 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE

od roku akad. 2018/2019

Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne

 

Uchwałą RW z dnia 11/12/2017 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2018/2019

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne

 

Uchwałą RW z dnia 11/12/2017 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO w ADMINISTRACJI i GOSPODARCE

od roku akad. 2018/2019

Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne

 CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2017/2018

Uchwałą RW z dnia 24/04/2017 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku ADMINISTRACJA

od roku akad. 2017/2018

Administracja I stopnia stacjonarna
Administracja II stopnia stacjonarna
Administracja I stopnia niestacjonarna
Administracja II stopnia niestacjonarna

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION

od roku akad. 2017/2018

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW

od roku akad. 2017/2018

European and International Business Law II stopnia niestacjonarne

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2017/2018

Kryminologia I stopnia stacjonarna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE

od roku akad. 2017/2018

Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2017/2018

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO w ADMINISTRACJI i GOSPODARCE

od roku akad. 2017/2018

Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne

 CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2016/2017

Uchwałą RW z dnia 13/06/2016 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku ADMINISTRACJA

od roku akad. 2016/2017

Administracja I stopnia stacjonarna
Administracja II stopnia stacjonarna
Administracja I stopnia niestacjonarna
Administracja II stopnia niestacjonarna

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION

od roku akad. 2016/2017

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2016/2017

Kryminologia I stopnia stacjonarna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE

od roku akad. 2016/2017

Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2016/2017

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO w ADMINISTRACJI i GOSPODARCE

od roku akad. 2016/2017

Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne

 CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2015/2016

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku ADMINISTRACJA

od roku akad. 2015/2015

Administracja I stopnia stacjonarna
Administracja II stopnia stacjonarna
Administracja I stopnia niestacjonarna
Administracja II stopnia niestacjonarna

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION

od roku akad. 2015/2016

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2015/2016

Kryminologia I stopnia stacjonarna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE

od roku akad. 2015/2016

Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne

 

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2015/2016

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne

 CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2014/2015

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2014/2015

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne

 CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2013/2014

Uchwałą RW z dnia 6/05/2013 nastąpiły zmiany w programach studiów.

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2013/2014

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne