fbpx program studiów - CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE | Wydział Prawa i Administracji

program studiów - CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE | Wydział Prawa i Administracji

Program studiów - CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 maja 2019 roku, 14:45

CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2019/2020

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE

od roku akad. 2019/2020

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE

I stopnia stacjonarne