fbpx program studiów - KRYMINOLOGIA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

program studiów - KRYMINOLOGIA

Program studiów - KRYMINOLOGIA

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 lipca 2020 roku, 10:54
Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku KRYMINOLOGIA I stopnia
Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku KRYMINOLOGIA II stopnia


 


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2020/2021

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2020/2021

Kryminologia I stopnia stacjonarna

Kryminologia I stopnia niestacjonarna

Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna

Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna

Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna

Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna

 CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2019/2020

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2019/2020

Kryminologia I stopnia stacjonarna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2018/2019

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2018/2019

Kryminologia I stopnia stacjonarna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna