fbpx program studiów - KRYMINOLOGIA | Wydział Prawa i Administracji

program studiów - KRYMINOLOGIA | Wydział Prawa i Administracji

Program studiów - KRYMINOLOGIA

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 października 2019 roku, 7:26
Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku KRYMINOLOGIA I stopnia
 
Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku KRYMINOLOGIA II stopnia


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2019/2020

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2019/2020

Kryminologia I stopnia stacjonarna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2018/2019

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2018/2019

Kryminologia I stopnia stacjonarna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2017/2018

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2017/2018

Kryminologia I stopnia stacjonarna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2016/2017

Obowiązujący plan studiów dla kierunku KRYMINOLOGIA

od roku akad. 2016/2017

Kryminologia I stopnia stacjonarna
Kryminologia I stopnia niestacjonarna