fbpx program studiów - PRAWO | Wydział Prawa i Administracji

program studiów - PRAWO | Wydział Prawa i Administracji

Program studiów - PRAWO

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 sierpnia 2019 roku, 9:17
Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku PRAWO


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2019/2020

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2019/2020

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2018/2019

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2018/2019

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2017/2018

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2017/2018

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2016/2017

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2016/2017

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2015/2016

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2015/2016

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2014/2015

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2014/2015

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne