EGZAMINY - PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne)) | Wydział Prawa i Administracji

EGZAMINY - PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 marca 2019 roku, 14:41

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019

ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 15.06.2019 16.06.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK
(BOŻE CIAŁO)
PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 22.06.2019 23.06.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019

 

Sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
2.09.2019 3.09.2019 4.09.2019 5.09.2019 6.09.2019 7.09.2019 8.09.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
9.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 14.09.2019 15.09.2019

 

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

I rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo rzymskie dr Bartosz Szolc-Nartowski 16/06/2019 12:00 AULA   egzamin podstawowy
14/09/2019 9:00 Aud. A   egzamin poprawkowy
Logika dla prawników prof. UG, dr hab. Oktawian Nawrot* 22/06/2019 12:00 AULA   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo konstytucyjne prof. UG, dr hab. Krzysztof Grajewski 15/06/2019 13:30 Aud. B   egzamin podstawowy
10/09/2019 17:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Prawo międzynarodowe publiczne dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

II rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo cywilne II dr Maja Maciejewska-Szałas 16/06/2019 10:00 AULA   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo karne procesowe dr Piotr Rogoziński 22/06/2019 10:00 AULA   egzamin podstawowy
7/09/2019 10:00 Aud. A   egzamin poprawkowy
Prawo administracyjne prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski 15/06/2019 11:00 Katedra (ustny)   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

III rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo gospodarcze publiczne i ochrony środowiska prof. dr hab. Andrzej Powałowski
dr Maciej Nyka
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo finansowe prof. UG, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler 15/06/2019 11:00 AULA   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Postępowanie cywilne prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska 12/06/2019 17:00 AULA   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

IV rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

dr Jarosław Świeczkowski 15/06/2019 9:00 s. 4021   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów gospodarczych

dr Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Podstawy ekonomii

dr Przemysław Panfil         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo podatkowe

dr Łukasz Karczyński         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo umów gospodarczych

dr Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminologia i wiktymologia

prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka

dr Anna Podolska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne materialne-pozakodeksowe

dr Paweł Petasz
dr Jacek Potulski
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Filozofia państwa i polityki

prof. dr hab. Jerzy Zajadło
prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka

dr Anna Podolska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Zarządzanie w administracji publicznej

dr Katarzyna Szlachetko         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

V rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 8 kwietnia 2019 do 18 kwietnia 2019)

(sesja poprawkowa od 24 kwietnia 2019 do 28 kwietnia 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Arbitraż i mediacja

dr Grzegorz Julke
dr Arkadiusz Wowerka
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne

dr Arkadiusz Wowerka         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo własności intelektualnej

dr Krzysztof Czub         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna
dr Anna Podolska
dr Tomasz Snarski
dr Paweł Sut
11/04/2019 17:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Arbitraż i mediacja

dr Grzegorz Julke
dr Arkadiusz Wowerka
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony konkurencji

prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska 8/04/2019 17:00 s.1033   egzamin podstawowy
27/04/2019 17:30 p. 3003   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo własności przemysłowej

dr Krzysztof Czub         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zamówień publicznych

prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska
dr hab. Edvardas Juchnevičius
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Europejskie prawo karne

dr hab. Karolina Wierczyńska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminalistyka

dr Wioletta Niemiec 23/03/2019 20:05 s. 3043 zgoda Dziekana na termin przed sesją egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich

dr Wioletta Niemiec 24/03/2019 12:15 s. 1039 zgoda Dziekana na termin przed sesją egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna
dr Anna Podolska
dr Tomasz Snarski
dr Paweł Sut
11/04/2019 17:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy