fbpx PRAWO jednolite (magisterskie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

PRAWO jednolite (magisterskie)

PRAWO jednolite (magisterskie)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 stycznia 2020 roku, 6:49

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
04.02.2019 05.02.2019 06.02.2019 07.02.2019 08.02.2019 09.02.2019 10.02.2019

 

Sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 23.02.2019 24.02.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 28.02.2019 01.03.2019 02.03.2019 03.03.2019

 

 

PRAWO jednolite (stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe))

I rok semestr zimowy 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawoznawstwo prof. dr hab. Jerzy Zajadło
prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna
dr Jarosław Niesiołowski
29/01/2019 17:00 Aud. B   egzamin podstawowy
25/02/2019 16:00 Aud. B   egzamin poprawkowy
Historia prawa prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski
dr Anna Klimaszewska
8/02/2019 11:00

AULA

Aud. B

A-K

L-Ż

egzamin podstawowy

22/02/2019

3/03/2019

11:00

9:00

AULA

Aud. A

Aud. B

  egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe))

II rok semestr zimowy 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo cywilne I

prof. UG, dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba

29.01.2019 9.00

Aula

Aud. B

  egzamin podstawowy
1.03.2019 9:00 AULA   egzamin poprawkowy
Prawo karne

prof. dr hab. Jarosław Warylewski

5.02.2019 9.00 Katedra

nazwiska A - G

egzamin podstawowy
13.00

nazwiska H - M

egzamin podstawowy
6.02.2019 9.00 nazwiska N - So egzamin podstawowy
13.00 nazwiska St - Ż egzamin podstawowy
27/02/2019 9:00 Katedra   egzamin poprawkowy
Prawo Unii Europejskiej

dr Monika Adamczak-Retecka

1.02.2019 10.00 Aula   egzamin podstawowy
26/02/2019 11:00 Aud. B   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe))

III rok semestr zimowy 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

prof. UG, dr hab. Mariusz Bogusz

4/02/2019

11:00

AULA

nazwiska A - M

egzamin podstawowy
4/02/2019

12:00

AULA nazwiska N - Ż egzamin podstawowy
2/03/2019 13:00 s. 1039   egzamin poprawkowy
Prawo cywilne III prof. UG, dr hab. Anna Sylwestrzak 28.01.2019 10:00 Aula

nazwiska A - M

egzamin podstawowy
Aud. B nazwiska N - Ż egzamin podstawowy
28/02/2019 18:00 s. 1039   egzamin poprawkowy
prof. UG, dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba 27/03/2019   pok. 4034 w trakcie środowych konsultacji o 10.15 terminy przywrócone dla studentów, którzy mają przedłużoną sesję (dec. Dziekana)
Prawo handlowe prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska
dr Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski

30/01/2019

9:00

Katedra

nazwiska

A- Konc

egzamin podstawowy

31/01/2019

9:00

nazwiska

Kop-P

egzamin podstawowy
1/02/2019 9:00

nazwiska

R-Z
egzamin podstawowy
1/03/2019 9:00 Katedra   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe))

IV rok semestr zimowy 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Etyka prawnicza

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna

1/02/2019

15:00

16:00

Aud. A

nazwiska A-Ł

nazwiska M-Z

egzamin podstawowy

22/02/2019

24/02/2019

12:00

13:45

Aud. B

Aud. A

  egzamin poprawkowy
Prawo morskie prof. UG, dr hab. Dorota Pyć 30/01/2019

11:00

AULA

nazwiska A-Ł

egzamin podstawowy

12:30

AULA

nazwiska M-Z

egzamin podstawowy
18/02/2019 13:00 s. 2025   egzamin poprawkowy
Prawo pracy prof. UG, dr hab. Alina Wypych-Żywicka

28/01/2019

9:00

15:00 (PW401 B-Kr)

Katedra

szczegółowy harmonogram

egzamin podstawowy

29/01/2019

9:00

15:00 (PW401 Lo-W)

szczegółowy harmonogram

egzamin podstawowy

27/02/2019

9:00

pok. 4014

grupy: 401,402,403,404,408

egzamin poprawkowy

28/02/2019

9:00 pok. 4014 grupy 405,406, 407 i prawo wieczorowe egzamin poprawkowy
Prawo prywatne międzynarodowe dr Arkadiusz Wowerka 31/01/2019 15:00 Aud. B   egzamin podstawowy
27/02/2019 17:00 pok. 4009   egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite (stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe))

V rok semestr zimowy 2018/2019

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2019 do 10 lutego 2019)

(sesja poprawkowa od 18 lutego 2019 do 3 marca 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo handlowe
prof. dr hab. Ewa Bagińska
prof. UG, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo papierów wartościowych

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba 29.01.2019 11:00 Aud. B   egzamin podstawowy
1.03.2019 11:00 pok. 4034   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo ubezpieczeniowe

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak 1/02/2019 15:00 s. 4021   egzamin podstawowy

dr Tomasz Sowiński

31/01/2019       egzamin podstawowy
prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak 17/02/2019 16:00 s. 1039   egzamin poprawkowy
dr Tomasz Sowiński 21/02/2019 10:00 Aud.B   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

dr Maciej Nyka 28/01/2019 15:00 Aud. A   egzamin podstawowy
18/02/2019 15:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ubezpieczeniowe

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak         egzamin podstawowy
dr Tomasz Sowiński 31/01/2019       egzamin podstawowy
prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak 17/02/2019 16:00 s. 1039   egzamin poprawkowy
dr Tomasz Sowiński 21/02/2019       egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zabezpieczenia społecznego

prof. UG, dr hab. Alina Wypych-Żywicka 30/01/2019

10:00

9:30

Aud. C   egzamin podstawowy

28/02/2019

27/02/2019

17:00 Aud. B   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo karne
prof. INP PAN, dr hab. Karolina Wierczyńska 28/01/2019 14:00 AULA   egzamin podstawowy
22/02/2019 15:00 s. 2007   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Postępowania karne szczególne
dr Piotr Rogoziński         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne wykonawcze
prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski
dr Krzysztof Stasiak
29.01.2019 17:00 Aula   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 1/02/2019 17:00 Aud. B   egzamin podstawowy
27/02/2019 17:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

dr Maciej Nyka 28/01/2019 15:00 Aud. A   egzamin podstawowy
18/02/2019 15:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo urzędnicze

dr Jakub Szmit 29/01/2019 16:00 s. 4021   egzamin podstawowy
19/02/2019 16:00     egzamin poprawkowy
             
SPECJALIZACJA DODATKOWA - BANKI I REGULACJE BANKOWE (PUBLICZNE I PRYWATNE PRAWO BANKOWE)

Prawo bankowe
dr Rafał Mroczkowski ocena na podstawie pracy własnej studentów (kazusy na wykładach) egzamin podstawowy
SPECJALIZACJA DODATKOWA - PRAWO W BIZNESIE

Ekonomiczna analiza prawa i negocjacje prawnicze
dr Magdalena Konopacka oceniane n/p projektów egzamin podstawowy
SPECJALIZACJA DODATKOWA -  PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawo autorskie i zawalczania nieuczciwej konkurencji
prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska
prof. UG, dr hab. Maciej Barczewski
        egzamin podstawowy
SPECJALIZACJA DODATKOWA -  PRAWO ZATRUDNIENIA

Europejskie prawo pracy
prof. UG, dr hab. Monika Tomaszewska 4/02/2019 9:00 s. 4021   egzamin podstawowy
SPECJALIZACJA DODATKOWA -  PROCESOWE WARSZTATY PRAWNICZE

Tworzenie umów
dr Tomasz Widłak
mgr Paulina Wyszyńska-Ślufińska
25/01/2019 16:15-17:45 s. 2007 zgoda Dziekana na egzamin przed sesją egzaminacyjną egzamin podstawowy
SPECJALIZACJA DODATKOWA -  TEORIA I FILOZOFIA PRAWA

Teoria trudnych przypadków (hard cases)
prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło         egzamin podstawowy
SPECJALIZACJA DODATKOWA -  METODYKA PRACY PRAWNIKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM

Metodyka pracy sędziego cywilisty i sędziego karnisty
dr Piotr Rogoziński (zastępstwo dr M. Skwarcow)
dr Grzegorz Julke
23/11/2019 (część karna) 16:45 Aud. C zgoda Dziekana na egzamin przed sesją egzaminacyjną egzamin podstawowy