Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Morskiego w pełnym wymiarze czasu pracy !