fbpx Godziny Dziekańskie w dniu 22/12/2017 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Godziny Dziekańskie w dniu 22/12/2017

Godziny Dziekańskie w dniu 22/12/2017

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UG, dr hab. Jakub Stelina w dniu 22/12/2017 wyznacza Godziny Dziekańskie wolne od zajęć dla Studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w godz. 7:00 - 21:00.

 

Dean of the Faculty of Law and Administration prof. UG, dr hab. Jakub Stelina sets the Dean's Hours free from classes for Students and Academic Teachers on 22/12/2017 from 7:00 AM to 9 PM.