fbpx Komunikat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Komunikat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG

Komunikat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Gdańsk, dnia 11 marca 2020 r.

Szanowni Studenci,

w związku z zaistniałą sytuacją wywołaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19 uprzejmie informuję, iż od dnia 12 marca 2020 r. wprowadza się  dyżur pracowników Dziekanatu, polegający na tym, iż w pokoju będzie obsługiwała Państwa jedna osoba, zgodnie z przyjętymi godzinami wyznaczonymi do obsługi studentów na poszczególnych kierunkach studiów:

https://prawo.ug.edu.pl/wydzial/struktura_wydzialu/dziekanat

Uprzejmie proszę o załatwianie wyłącznie pilnych spraw, które wymagają Państwa osobistego stawiennictwa w Dziekanacie. Pozostałe sprawy (w tym składanie wniosków, podań, itp.) należy załatwiać poprzez skrzynkę kontaktową, pocztę tradycyjną oraz drogą e-mailową lub telefoniczną.

Jednocześnie uprzejmie proszę o unikanie tworzenia większych skupisk ludzkich w budynku WPiA i w obrębie Kampusu UG.

         Z poważaniem

 DZIEKAN

dr hab. Wojciech Zalewski

      profesor Uniwersytetu Gdańskiego