fbpx konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

Pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i  Ochrony Środowiska  uczestniczyli w XXIII Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „ Dziesięć lat polskich doświad

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy naszego Wydziału wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Environmental Justice and Global Citizenship”, która odbyła się w dniach 13-16 lipca 2014 roku w

W dniach 13-15 czerwca w Gdyni oraz Karlskronie odbyła się XV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, organizowana przez SEAP oraz Katedrę Prawa Administracyjnego UG. Tematem przewodnim konferencji była "Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań".

Konferencja naukowa postępowanie odwoławcze w procesie karnym – U Progu Nowych Wyzwań

  • czwartek, 25 września 2014 roku, 10:30 do piątek, 26 września 2014 roku, 17:30

Konferencja nt. ochrony prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych

  • poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku, 11:00 do roku, 16:40

Konferencja nt. ochrony prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych

W dniach 23-25 czerwca 2014 r. w Trójmieście odbędą się Dni Otwarte GIODO. Pierwszego dnia (w poniedziałek 23 czerwca 2014 r.) jednym z najważniejszych wydarzeń będzie konferencja naukowa poświęcona ochronie prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych, organizowana wspólnie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja: Multimedia w prawie autorskim. Muzyka. Film. Fotografia

  • piątek, 25 kwietnia 2014 roku, 9:30 do roku, 17:00

W dniu 25 kwietnia 2014 roku, w przededniu Światowego Dnia Własności Intelektualnej, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się organizowana przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UG Konferencja „Multimedia w prawie autorskim. Muzyka, film, fotografia”.

W dniu 25 kwietnia 2014 roku, w przededniu Światowego Dnia Własności Intelektualnej, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się organizowana przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UG Konferencja „Multimedia w prawie autorsk

Konferencja: Prawno-finansowy wymiar działalności sportowej - kiedy sport staje się biznesem

  • piątek, 9 maja 2014 roku, 9:00
Z uwagi na liczne pytania i zgłoszenia napływające po terminie, Organizatorzy postanowili przedłużyć zapisy na Konferencję do dnia 2 maja 2014 r. (piątek) – uprzejmie prosimy Zainteresowanych o mobilizację, gdyż ze względów organizacyjnych jest to termin ostateczny.

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego „Prawno-finansowy wymiar działalności sportowej- kiedy sport staje się biznesem”, organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Z uwagi na liczne pytania i zgłoszenia napływające po terminie, Organizatorzy postanowili przedłużyć zapisy na Konferencję do dnia 2 maja 2014 r. (piątek) – uprzejmie prosimy Zainteresowanych o mobilizację, gdyż ze względów organizacyjnych jest to termin ostateczny.

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego „Prawno-finansowy wymiar działalności sportowej- kiedy sport staje się biznesem”, organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Konferencja: „Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce”

  • poniedziałek, 7 kwietnia 2014 roku, 9:30 do wtorek, 8 kwietnia 2014 roku, 16:00

Konferencja odbędzie się w dniach 7 i 8 kwietnia 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.