fbpx Sukces mgr. Andrzeja Lewny w konkursie Narodowego Centrum Nauki Preludium 19 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Sukces mgr. Andrzeja Lewny w konkursie Narodowego Centrum Nauki Preludium 19

Sukces mgr. Andrzeja Lewny w konkursie Narodowego Centrum Nauki Preludium 19

cover

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że projekt badawczy mgr. Andrzeja Lewny z Zakładu Kryminologii Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii naszego Wydziału został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu PRELUDIUM 19. Ze 115 projektów zgłoszonych w tej edycji konkursu w ramach panelu H5 (Prawo, nauki o polityce, polityki publiczne) jedynie 29 dotarło do II etapu kwalifikacji, a ostatecznie 14 z nich  otrzymało finansowanie — wśród nich projekt mgr Andrzej Lewny pt. „Czynniki determinujące decyzję oskarżonego o skorzystaniu z instytucji konsensualnego rozstrzygnięcia procesu karnego. Analiza komparatystyczna praktyki w systemach prawnych Anglii i Walii oraz Rzeczypospolitej Polskiej”, który znalazł się na 3 miejscu listy klasyfikacyjnej.

Celem naukowym projektu jest empiryczne zbadanie mechanizmu podejmowania przez oskarżonych decyzji o skorzystaniu z czterech instrumentów konsensualnych polskiej procedury karnej (art. 335 § 1 i § 2 k.p.k.; art. 387 k.p.k.; art. 338a k.p.k.), poprzez zidentyfikowanie procesowych oraz poza procesowych czynników determinujących taką decyzję. Punktem wyjścia badań są studia przeprowadzane w tym zakresie na gruncie systemu prawnego Anglii i Walii (uzupełnione wynikami badań przeprowadzonych w innych systemach kręgu common law- USA, Australii, Kanady oraz Hong Kongu) gdzie zjawisko porozumień procesowych zawieranych w ramach negocjacji nad przyznaniem się oskarżonego do winy (plea bargaining) jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi praktycznego zakończenia postępowania karnego. Wykorzystując metody analizy komparatystycznej uregulowań dwóch krajów z odmiennych kultur prawnych, oraz łącząc je z metodą empiryczną, proponowany projekt poszukuje optymalnych rozwiązań w zakresie trybów konsensualnych z punktu widzenia należytej ochrony praw oskarżonego przed nieuprawnionym naciskiem ze strony innych uczestników postępowania karnego.

Szczegółowe informacje na temat projektów zakwalifikowanych w najnowszej edycji programu PRELUDIUM można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki [link: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-11-20-opus19-preludium19 ].   

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 grudnia 2020 roku, 14:48