fbpx Monografia autorstwa dr. Pawła Petasza | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia autorstwa dr. Pawła Petasza

Monografia autorstwa dr. Pawła Petasza

CoverNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia pt. „Przemiany karnoprawnej ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce” autorstwa dr. Pawła Petasza z Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii.

"Monografia stanowi kompleksowe ujęcie problematyki fundamentalnej dla demokratycznego państwa prawa, jaką jest kwestia karnoprawnej ochrony wolności sumienia i wyznania – jednej z podstawowych wolności każdego człowieka we współczesnym świecie. Praca jest podsumowaniem wieloletnich badań Autora, które koncentrują się na charakterystyce spoczywającego na państwie zadania w sferze ochrony wolności religijnej na gruncie karnym. Książka jest szczegółową analizą przemian norm prawa karnego na gruncie polskiego systemu prawa karnego, obejmując wszystkie polskie regulacje penalne odnoszące się do omawianego zagadnienia. Monografia, prezentując analizę ewolucji przepisów prawa karnego, obejmuje również rys historyczny i liczne odniesienia do samego pojęcia religii oraz wolności sumienia i wyznania, a także uwzględnia praktycznie wszystkie akty prawa międzynarodowego dotyczące wolności religijnej."

https://kiw.ug.edu.pl/pl/prawo/1524-przemiany-karnoprawnej-ochrony-wolnosci-sumienia-i-wyznania-w-polsce.html?fbclid=IwAR1EzrH2O_MeemyPFO45cVJ0tKFbStgNioevVrC_CMhyz78mCOtRUMszr-k

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 grudnia 2020 roku, 14:46